Nieuws

Samenwerking belangrijkste wapen in cyberweerbaarheid onderwijssector

Uit het SURF Cyberdreigingsbeeld 2019/2020 blijkt dat Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen samenwerking zien als het belangrijkste wapen in de strijd tegen cybercriminaliteit.
Security token

<p><a class="btn-yellow" data-entity-substitution="file" data-entity-type="file" data-entity-uuid="b71f3922-031e-4bbc-9d4d-65c265462513" href="/media/6128">SURF Cyberdeigingsbeeld onderwijs en onderzoek 2019/2020</a></p>

<p>De respondenten scoren <em>identiteitsfraude </em>en <em>verstoring van ICT-voorzieningen </em>als grootste bedreiging. Specifiek voor onderzoek komt daar de <em>verkrijging en openbaarmaking van data </em>bij. De onderwijs- en onderzoeksinstellingen scoren hun eigen cyberweerbaarheid hoger dan het jaar ervoor. Het gemiddelde cijfer is een 6,3 waar dat in 2018 een 5,5 was.</p>

<p>Uit het rapport blijkt verder dat beproefde cybercrime-methoden zoals gijzelingssoftware (ransomware), phishing en DDoS-aanvallen blijven toenemen. Ook zijn er nieuwe bedreigingen bijgekomen. Zo misbruiken cybercriminelen in 2019 leveranciersketens door hierin te infiltreren.</p>

<h2>Samenwerken als sector belangrijkste wapen</h2>

<p>Samenwerken wordt veel genoemd als manier om sterker te staan, efficiënter te werken en de toenemende dreigingen het hoofd te bieden. In SURF- verband werkt de sector al veel samen en deelt kennis, bijvoorbeeld in community’s als <a data-entity-substitution="canonical" data-entity-type="node" data-entity-uuid="77d4980b-1073-481d-b026-758d93dcd961" href="/node/134">SCIPR </a>en <a data-entity-substitution="canonical" data-entity-type="node" data-entity-uuid="f7fd3fb2-87e5-4770-b0da-14985ab7b9d7" href="/node/131">SCIRT</a>, via de dienst <a data-entity-substitution="canonical" data-entity-type="node" data-entity-uuid="86e9515c-f5b5-4783-9335-5f64d32cad4a" href="/node/23">SURFcert </a>en bij het <a href="https://integraalveilig-ho.nl/">Platform</a&gt; <a href="https://integraalveilig-ho.nl/">Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs</a>. “In Nederland wordt op een unieke wijze samengewerkt”, aldus Erwin Bleumink, lid bestuur SURF. “We delen zoveel mogelijk kennis en ervaring via onze beveiligingscommunity’s, niet alleen tijdens – en over – incidenten, maar juist ook over onderwerpen zoals preventie, mitigatie, bewustwording en evaluaties. Dit vrijwaart de sector niet van incidenten. We zijn er wel beter door voorbereid en kunnen samen sneller handelen. Om de huidige ontwikkeling van cybercriminaliteit bij te houden moeten we de samenwerking op een aantal punten verder versterken bijvoorbeeld in cybersecurityoefeningen, zoals <a data-entity-substitution="canonical" data-entity-type="node" data-entity-uuid="86c7278f-764d-42e6-8f87-b96b9ae15380" href="/node/566">OZON</a>.”</p>

<h2>Conclusies</h2>

<p>Het rapport concludeert dat vanwege toenemende dreigingen de inzet van instellingen nodig blijft om de weerbaarheid te verhogen. Vooral op het gebied van <em>awarenes</em>s is veel te winnen. Door toenemend gebruik van cloud- toepassingen, die door grote, niet-Europese spelers worden geleverd, ontstaan nieuwe dreigingen voor de beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens. Tot slot concludeert het rapport dat samenwerken binnen de sector een belangrijke vereiste blijft voor de weerbaarheid tegen cybercriminaliteit.</p>

<p>Samenwerking helpt om efficiënter te werken en de gesignaleerde tekorten aan capaciteit en expertise te overkomen.</p>

<h2>Onderzoek</h2>

<p>Het Cyberdreigingsbeeld is gebaseerd op een (niet-representatief) onderzoek onder 178 aangeschreven instellingen, waarvan er 57 de hele vragenlijst hebben ingevuld. Het heeft als doel een globaal inzicht te geven in de grootste dreigingen voor de sector op het gebied van informatieveiligheid. De instellingen waaronder het onderzoek plaatsvond zijn universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, onderzoeksinstellingen en overige instellingen. Het rapport is aangevuld met informatie uit publieke nationale en internationale bronnen.</p>