Nieuws

Start derde ronde Call for proposals voor pilots in DCC voor Praktijkgericht onderzoek

De derde ronde van pilots in het kader van het DCC voor Praktijkgericht onderzoek gaat van start. Ben jij een onderzoeksondersteuner of onderzoeker binnen het hbo en wil je een pilot doen op het gebied van research datamanagement of virtuele onderzoeksomgevingen? Dien dan nu een aanvraag in!
Studenten hogeschool

Binnen het hbo is vraag naar voorzieningen voor research datamanagement en data-analyse die aansluiten bij de manier van werken in praktijkgericht onderzoek. NWO stelt financiering beschikbaar voor het uitvoeren van pilots op dit gebied. Dit gebeurt vanuit de NWO-impulsfinanciering voor het landelijk Digital Competence Center (DCC) voor Praktijkgericht onderzoek. SURF doet de coördinatie en begeleiding van de pilots.

We roepen onderzoeksondersteuners en onderzoekers op om samen een aanvraag in te dienen voor het uitvoeren van een pilot op een van de volgende onderwerpen:

  • Research datamanagement (RDM)
  • Virtuele onderzoeksomgevingen (VRE)

Vooral onderzoeksprojecten met vraagstukken rondom deze thema’s worden van harte uitgenodigd een voorstel in te dienen.

Research datamanagement (RDM) pilots

Een aanvraag voor een pilot op het gebied van research datamanagement dient gericht te zijn op het gebruik van bestaande RDM-voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan een workflow voor het publiceren van datasets; onderzoeksdata delen binnen een keten van samenwerkingspartners; het inrichten van een (complexe) datastroom; of workflows die komen kijken bij het gebruik van diensten als SURFsharekit, Research Drive en Research Cloud. Het doel is ervaring op te doen en een werkwijze te ontwikkelen die aansluit bij de daadwerkelijke behoeften van onderzoekers in het praktijkgericht onderzoek.

Virtual Research Environments (VRE) pilots

Een aanvraag op het gebied van Virtual Research Environments (VRE) dient gericht te zijn op bestaande, beschikbare bouwblokken voor een VRE. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van Research Cloud voor praktijkgericht onderzoek; de inzet van specifieke software-applicaties binnen een online omgeving; het koppelen van een data-verzameling aan rekencapaciteit voor data-analyse; het ontsluiten van een data-analyse voor onderzoekspartners vanuit het werkveld; of het ontsluiten van een dienst of applicatie via SURF Research Access Management.

Voorbeelden van gehonoreerde pilots uit de 1e en 2e ronde zijn hier te vinden:

Financiering

Hogescholen die zijn aangesloten bij het landelijk Digital Competence Center voor Praktijkgericht onderzoek kunnen bij SURF voor een pilot maximaal 12.000 euro budget aanvragen voor eigen personele inzet. Daarnaast ontvang je ondersteuning van SURF-adviseurs. Vanuit de NWO-impulsfinanciering is in deze ronde voor maximaal 4 pilots budget beschikbaar.

Deadline

De deadline voor het indienen van de aanvraag is 1 april 2022 om 17:00 CE(S)T. Download het aanvraagformulier en stuur je aanvraag naar dcc-hbo@surf.nl.  Meer informatie over de Call for proposals inclusief voorwaarden, planning, financiering en selectieprocedure vind je hier.

Contact

Wil je een idee voorleggen, heb je behoefte aan consultatie of heb je vragen over deze call for proposals? Mail naar dcc-hbo@surf.nl of neem contact op met Judith Pijnacker.