News

Start Green Deal Data Space als motor voor een klimaatneutraal Europees continent: use cases gezocht!

Het Green Deal-initiatief van de EU heeft tot doel Europa om te vormen tot een modern, klimaatneutraal continent. “Dataspaces” moeten hierbij een gemeenschappelijke, Europese markt voor data creëren, die optimaal toegankelijk is voor onderzoek naar onze planeet. In het GREAT-project geven vanuit Nederland WUR, UU en SURF vorm aan de Green Deal Data Space.
Vrouw buiten achter laptop

Docenten in overleg

Multidisciplinaire aanpak via Europese dataspaces voor een duurzaam resultaat 
Het aanpakken van (de gevolgen van) klimaatverandering vraagt om een brede aanpak. Gegevensaanbieders uit verschillende disciplines moeten hun gegevens daarom via dataspaces snel, gemakkelijk en openlijk kunnen delen, zo is de overtuiging vanuit de Europese datastrategie. Een dataspace bevat uitwisselbare data rond een bepaald thema. Een van de eerste dataspaces die Europa realiseert, is die voor de Green Deal. De Green Deal omvat de Europese ambities voor klimaatadaptatie, energie- en landbouwtransitite, milieu en mobiliteit. Data is van essentieel belang voor de realisatie van deze ambities. 
 
Green Deal Data Space (GREAT): routekaart voor een Europese infrastructuur voor het delen van data 
Doel van het GREAT-project is het opleveren van een routekaart voor de Green Deal Data Space. Deze dataspace is een Europees platform waarin dataproviders, intermediairs, onderzoekers en andere gebruikers gemakkelijk data ter ondersteuning van de Green Deal kunnen delen. Concrete voorbeelden van innovatief datagebruik – in de vorm van use cases – helpen om onder andere drie belangrijke acties aan te pakken: (i) de biodiversiteitsstrategie voor 2030, (ii) het actieplan om vervuiling tegen te gaan en (iii) de strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering.  

Help de Green Deal Data Space vorm te geven! 
Om de Green Deal Data Space zo optimaal mogelijk vorm te geven zijn relevante use cases nodig: enerzijds vanuit aanbieders van data die van belang is om het Green Deal-beleid te ondersteunen en anderszijds vanuit gebruikers die op zoek zijn naar dit soort data. Concreet bestaat de verwachte bijdrage van een use case vooral uit het beantwoorden van vragenlijsten en korte interviews.  
In ruil hiervoor ontvang je het volgende: 
- Je ontvangt feedback van experts over data governance;
- Jouw use case wordt gepromoot via de Europese communicatiekanalen van het project; 
- Je maakt deel uit van een pan-Europees netwerk; 
- Je geeft vorm aan de toekomstige Green Deal Data Space. 
Meld jouw use case aan

Consultatie Green Deal Data Space 
Indien je geen concrete use case hebt, maar wel je ideeën wilt delen over de geplande Green Deal Data Space dan is deze input zeker ook van harte welkom.
Vul het consultatieformulier in
 
Achtergrondinformatie Green Deal Data Space-project 
GREAT bestaat uit een consortium van 11 partners en 3 gelieerde entiteiten met directe links naar +1.000 belanghebbenden en +100 initiatieven die actief zijn op nationaal en internationaal niveau. Universiteit Utrecht, Wageningen University en SURF zijn Nederlandse partners in dit Europese project.  
Meer weten? Kijk op www.greatproject.eu

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op https://www.greatproject.eu. Of neem contact op met Raymond Oonk of Haili Hu
 

GREAT Consortium: IDC, EGI Foundation, CESNET, Consiglio Nazionale delle Ricerche, EARSC European Association of Remote Sensing Companies, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Earth Observation Data Centre for Water Resources Monitoring, SURF, Utrecht University, Wageningen University, EPOS Erics, Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Instyty Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Seascape Belgium 

Het EU-programma Digital Europe financiert het GREAT-project, DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-DS-GREEN-DEAL call. Grant agreement ID 101083927.