Nieuws

Start tweede ronde Call for proposals voor pilots in DCC voor Praktijkgericht onderzoek

De tweede ronde van pilots in het kader van het DCC voor Praktijkgericht onderzoek gaat van start. Ben jij een onderzoeksondersteuner of onderzoeker en wil je een pilot doen op het gebied van research datamanagement of virtuele onderzoeksomgevingen? Dien dan nu een aanvraag in.
Student - fotograaf Kees Rutten

Binnen het hbo is grote behoefte aan een set van voorzieningen voor research datamanagement en data-analyse die aansluiten bij de manier van werken in praktijkgericht onderzoek. NWO stelt financiering beschikbaar voor het uitvoeren van pilots op dit gebied. Dit gebeurt vanuit de NWO-impulsfinanciering voor het landelijk Digital Competence Center (DCC) voor Praktijkgericht onderzoek. SURF doet de coördinatie en begeleiding van de pilots.

We roepen hogescholen op om een aanvraag in te dienen voor het uitvoeren van een pilot op het gebied van Research datamanagement (RDM) of Virtuele onderzoeksomgevingen (VRE). 

Pilots research datamanagement (RDM)

Een aanvraag voor een pilot op het gebied van research datamanagement dient gericht te zijn op het gebruik van bestaande RDM-voorzieningen. Hierbij staat het verbeteren van de aansluiting tussen deze RDM-voorzieningen en de workflows in praktijkgericht onderzoek centraal. Denk bijvoorbeeld aan een workflow voor metadateren of archiveren en wat daarvoor nodig is, data delen binnen een keten of een integratie tussen diensten als SURFsharekitResearch Drive en Research Cloud. Het doel is een geïntegreerd RDM expertise- en dienstenaanbod dat optimaal aansluit bij de daadwerkelijke behoeften van onderzoekers in het praktijkgericht onderzoek.

Pilots Virtual Research Environments (VRE)

Een aanvraag op het gebied van Virtual Research Environments (VRE) dient gericht te zijn op bestaande, beschikbare bouwblokken voor een VRE. Hierbij staat het verbeteren van de aansluiting met de behoeften van onderzoekers in praktijkgericht onderzoek centraal. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van Research Cloud voor praktijkgericht onderzoek, de inzet van specifieke software-applicaties binnen een online omgeving, het koppelen van een data-verzameling aan rekencapaciteit voor data-analyse of het ontsluiten van een data-analyse voor onderzoekspartners vanuit het werkveld. Ook het ontsluiten van een dienst of applicatie via SURF Research Access Management behoort tot de mogelijkheden.

Doel van de pilots

Via de pilots worden bestaande ICT-voorzieningen in de praktijk getest en toegepast, en weer gebruikt om het ontwikkelproces te voeden. Zo werken we in co-creatie met de gebruikers toe naar bruikbare oplossingen die gedurende het hele onderzoeksproces ondersteuning en naadloze integratie opleveren. De pilots worden uitgevoerd met de lectoraten en onderzoeksondersteuners van de hogeschool, onder coördinatie en begeleiding van SURF. De kennis die hieruit voortkomt wordt bestendigd in het landelijk DCC voor Praktijkgericht onderzoek en de technische doorontwikkeling van de ICT-voorzieningen voor onderzoek.

Voorbeelden van pilots

Ben je benieuwd naar voorbeelden? Kijk dan eens bij de pilots die gehonoreerd zijn in de eerste ronde.

Financiering

Hogescholen die zijn aangesloten bij het landelijk Digital Competence Center voor Praktijkgericht onderzoek  kunnen bij SURF voor een pilot maximaal 12.000 euro subsidie voor eigen personele inzet aanvragen. Er is ook budget voor personele inzet vanuit SURF beschikbaar. Vanuit de NWO-impulsfinanciering is in de tweede ronde voor maximaal 4 pilots budget beschikbaar.

Deadline

De deadline voor het indienen van de aanvraag is 15 juni 2021 om 17:00 CE(S)T. Stuur je aanvraag naar dcc-hbo@surf.nl

Meer informatie

Informatiesessies

Er zijn twee informatiesessies gepland. Hier kun je terecht met al je vragen. Meld je aan als je erbij wilt zijn.

Contact

Wil je een idee voorleggen, heb je behoefte aan consultatie of heb je vragen over deze call for proposals? Mail naar dcc-hbo@surf.nl of neem contact op met Judith Pijnacker.