Nieuws

Stimuleringsregeling Open en online onderwijs van start!

Instellingen kunnen weer voorstellen indienen voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. Via deze regeling stelt het ministerie van OCW financiering beschikbaar voor experimenten met online onderwijsvormen en initiatieven om open leermaterialen te delen en hergebruiken. Dien uiterlijk dinsdag 15 december (12.00 uur) je voorstel in.

2 pijlers binnen stimuleringsregeling

ICT in het onderwijs is belangrijker dan ooit. Dankzij de regeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kunnen hogeronderwijsinstellingen experimenteren met online toepassingen en collecties van leermaterialen samenstellen van hoge kwaliteit. De stimuleringsregeling Open en online onderwijs bestaat uit twee pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen.

Pijler Online onderwijs: jaarthema Activerend leren en toetsen

In de pijler Online onderwijs dagen we je uit om onderwijs te verrijken met online onderwijsvormen of onderwijs te herontwerpen met de mogelijkheden die online onderwijs biedt. Een belangrijk aandachtspunt bij online onderwijs is - zeker in coronatijd - hoe je studenten op afstand betrokken houdt en zorgt dat ze actief aan de slag gaan en blijven. Ook hoe je vervolgens de kennis toetst en de studenten beoordeelt, vergt veel aandacht. Daarom is het jaarthema van 2021: Activerend leren en toetsen.

Pijler Open leermaterialen

De pijler Open leermaterialen richt zich op het hergebruik van open leermaterialen binnen vakcommunity’s. Bouw samen met andere vakdocenten collecties van open leermaterialen op, zorg voor cultuurverandering en zet een organisatie op voor hergebruik van leermaterialen binnen de vakcommunity. Door samenwerking kun je de kwaliteit van de open leermaterialen verhogen en je tijd efficiënter gebruiken. Dien met minimaal 2 instellingen een voorstel in om een bijdrage te leveren aan een kwalitatief hoogwaardige collectie open leermaterialen voor je community.  

Belangrijke data

  • SURF organiseert diverse webinars om je op weg te helpen: op 17 juni, 15 september en 8 oktober 2020.
  • Deadline indienen: dinsdag 15 december 2020 om 12.00 uur.

Meer informatie