News

SURF blokkeert websites Russia Today en Sputnik op grond van EU-sanctie

Om gevolg te geven aan het EU-verbod voor internetserviceproviders om Russische staatsmedia te verspreiden heeft SURF de sites van Russia Today en Sputnik geblokkeerd.
Close-up van handen die op een laptop typen

Uitzonderlijke situatie, geen precedent

Na een zorgvuldig traject – waarin SURF (extern) juridisch advies heeft ingewonnen en rondvraag heeft gedaan bij collega-netwerken voor onderwijs en onderzoek – blijkt dat de sanctie van de Europese Commissie in antwoord op de Russische inval in Oekraïne (gepubliceerd in een EU directive) ook op ons van toepassing is. De raad van bestuur van SURF heeft daarom besloten om de sites van deze Russische staatmedia te blokkeren. Het instellen van de blokkade staat haaks op het standpunt van SURF dat ons netwerk/het internet altijd vrij en open toegankelijk moet zijn voor onderwijs en onderzoek. Het besluit valt de raad van bestuur dan ook zwaar. De raad benadrukt dat deze blokkade een uitzondering is en vanwege de uitzonderlijke situatie niet als precedent mag worden gezien.  

Open communicatie kernwaarde van onderwijs en onderzoek

Met het SURF-netwerk, waar een groot aantal Nederlandse onderzoeks- en onderwijsinstellingen op aangesloten zijn, ondersteunt SURF de belangrijkste kernwaarde van onderwijs en onderzoek: open communicatie en een vrij toegankelijk internet voor iedereen. Wij zijn trots op onze nationale en internationale connectiviteit waardoor onderwijs en onderzoek vrij toegang heeft tot informatiebronnen en onbegrensd kan samenwerken en innoveren. SURF blijft daarom onverminderd strijden voor een open en toegankelijk internet.