Nieuws

SURF en 5 partners tekenen convenant voor nog krachtiger samenwerking bij cybersecurity-incidenten

6 instellingen en overheidsorganisaties, waaronder SURF, gaan nog nauwer samenwerken in het Nationaal Respons Netwerk (NRN). Zij hebben daartoe op 7 februari een convenant ondertekend, met afspraken over samenwerking bij cybersecurityincidenten.
Floor Jas van SURF (rechtsonder) ondertekent het NRN-convenant (© NCSC)

Floor Jas van SURF (rechtsonder) ondertekent het NRN-convenant (© NCSC)

Respons op incidenten verder versterken

Het NRN bestaat al bijna 6 jaar, maar is met het convenant officieel gemaakt zodat deze partijen nog krachtiger kunnen samenwerken. Het doel is om bij grootschalige cyberincidenten de kennis en capaciteiten van de deelnemers te bundelen en daardoor de respons op dit soort incidenten te verder versterken.

Kennis en capaciteit delen

Het NRN is een initiatief van de Computer Emergency Response Teams (CERT’s) van de Informatiebeveiligingsdienst van de Nederlandse gemeenten (IBD), de Belastingdienst, SURF, het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Als vertrouwde partners wisselen zij informatie en kennis uit en delen zij waar mogelijk schaarse, specialistische capaciteiten op momenten dat een of meer deelnemers dit nodig hebben. Zo helpen de sector en ze elkaar bij calamiteiten en delen ze op regelmatige basis casuïstiek om van elkaar te leren en de CERT’s verder te professionaliseren.

Vertrouwen

Floor Jas, afdelingsmanager Trust en Security bij SURF: “Ik ben blij met het convenant. In het NRN kunnen we bij calamiteiten een beroep doen op elkaar. Een voorwaarde daarvoor is dat we elkaar ook in rustiger tijden regelmatig spreken, en samen oefenen. Zo ontstaat er vertrouwen. Ook de afspraken in het convenant dragen hieraan bij."

Afspraken evalueren

De NRN-partners zullen regelmatig bij elkaar komen om de gemaakte afspraken te evalueren. Na de zomer van 2020 wordt gekeken of het NRN uitgebreid kan worden met nieuwe deelnemers.