Nieuws

SURF en Knowledge Exchange verlengen samenwerking rond open science

SURF staat met haar leden voor het aanjagen van vernieuwing. Open science is daarbij een van de speerpunten. Hierin werken we met de Nederlandse instellingen en Europese partners aan innovatieve projecten en aan het uitwisselen van kennis. Deze samenwerking is kortgeleden met 3 jaar verlengd.

Internationale samenwerking

Jan Bakker

Foto: Jan Bakker ondertekent nieuw Collaboration Agreement met Knowlegde Exchange

Volgens Erik Fledderus, algemeen directeur van SURF, is Knowledge Exchange een goed voorbeeld van deze internationale samenwerking. Knowledge Exchange is een samenwerkingsverband dat zich inzet voor open science. SURF werkt hierin samen met andere Europese instellingen die kennis, ervaring en informatie willen delen op het terrein van open science en de ICT-ondersteuning daarvan. We werken samen met CSC in Finland, CNRS in Frankrijk, DEFF in Denemarken, DFG in Duitsland en Jisc in het Verenigd Koninkrijk.

Drie jaar erbij

Na een aantal succesvolle jaren waarin de bovengenoemde partijen elkaar vaak hebben geïnspireerd op thema’s zoals ‘open access publiceren’ en ‘open scholarship’, er vele goed gewaardeerde workshops werden georganiseerd en rapporten zijn gepubliceerd, heeft SURF besloten om weer voor 3 jaar bij te tekenen. Als portfoliohouder ‘Internationalisering’ in het bestuur van SURF, zette Jan Bakker kort voor de Kerst zijn handtekening onder een nieuw Collaboration Agreement. Hierdoor kan SURF via Knowledge Exchange ook de komende jaren de Nederlandse instellingen zo goed mogelijk blijven informeren, faciliteren en betrekken over internationale ontwikkelingen rond open science.

Concrete stappen

Talloze experts uit SURF en vanuit de aangesloten leden nemen deel aan ‘expert’ en ‘task & finish’ groepen, om zo met internationale vakgenoten te filosoferen over een open toekomst en om best practices uit te wisselen. Daarnaast zal er bijvoorbeeld worden gewerkt aan concrete stappen om een nieuwe erkenning en waardering van onderzoekers te faciliteren en aan middelen om onderzoeksresultaten vroeger te publiceren en communiceren. Uiteraard is SURF er trots op lid te zijn van dit selecte gezelschap.

Meer weten?

Wil je meer weten of een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Karin van Grieken of bezoek www.knowledge-exchange.info.