News

SURF honoreert 10 voorstellen in Call for Proposals: Digital Competence Centers aan de slag met de versterking van het RDM landschap

SURF heeft 5 pilotvoorstellen en 5 projectvoorstellen toegekend aan instellingen en consortia van instellingen om de infrastructuur en dienstverlening ten behoeve van onderzoek te verbeteren. De call for proposals volgt uit het plan “investeringen in digitale infrastructuur” van NWO en dient tevens ter verbetering van de samenwerking tussen DCC's.
Vrouwelijke onderzoeker achter computer met grafieken in beeld

Instellingen konden zowel kleinschalige pilotvoorstellen (tot maximaal €10.000) als grotere projectvoorstellen (tot maximaal €150.000) indienen. Deze laatste konden alleen worden ingediend door consortia van samenwerkende DCC’s.

Grote diversiteit in onderwerpen

De onderwerpen van de pilot- en projectvoorstellen waren zeer divers, variërend van de ontwikkeling van catalogus-items voor Virtual Research Environments tot het beschikbaar kunnen maken van (ongestructureerde) data uit medische teksten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Samenwerking staat centraal

Bij de eerdere Call for Proposals was er veel overlap in de onderwerpen en behoeften van instellingen. In overleg met de instellingen is voor deze call besloten om meer samenwerking te stimuleren door het indienen van projectvoorstellen alleen voor consortia van instellingen mogelijk te maken. De verwachting is dat instellingen hierdoor ook beter in staat zijn om via de projecten instellingsoverstijgend onderzoek te ondersteunen.

Het vormen van dergelijke consortia en vervolgens het gezamenlijk schrijven van een voorstel was voor veel deelnemers een nieuwe ervaring. Het bleek echter geen obstakel voor indiening, gezien de brede belangstelling voor deelname. Bij de voorstellen zijn in totaal 17 instellingen betrokken, waarvan sommige deelnemen aan meerdere consortia.

De volgende voorstellen zijn gehonoreerd:

Projecten:

1. Your Virtual Research Assistant
Vrije Universiteit, Amsterdam UMC, Rijksuniversiteit Groningen, UMC Groningen en Universiteit Maastricht

2. Research Cloud Community Engagement
Universiteit Utrecht, TU Eindhoven en Wageningen Universiteit

3. Research Software Directory: software in de etalage
Amsterdam UMC, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en Netherlands eScience Center

4. Textmining in Nederlandstalige medische tekst
UMC Utrecht, Erasmus MC, Radboud UMC en UMC Groningen

5. FY4C - FAIR Yoda for communities
Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit, Wageningen Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam

Pilots

1. SRAM als Identity provider (IdP) voor UT-VRE
Universiteit Twente

2. Validatie Anonimisatie Tooling (VAT)
Amsterdam UMC

3. Bootcamps: Towards Circular Science
Universiteit Maastricht

4. Collaborative Oral History Research Environment (CORE)
Universiteit van Amsterdam

5. Building Containerized Workflow for FAIR Data Cube
Radboud UMC

Meer weten?

Wil je meer lezen over dit project? Bekijk dan deze pagina of neem contact op met Peter Hinrich.