Nieuws

SURF honoreert zeven voorstellen in de derde call for proposals voor Digital Competence Centers

SURF heeft zes projectvoorstellen en één pilot gehonoreerd van instellingen en consortia van instellingen. Het gaat om initiatieven die de infrastructuur en dienstverlening voor onderzoek verbeteren en in 2023 worden uitgevoerd. De call for proposals die SURF hiervoor heeft uitgezet, volgt uit het plan “Investeringen in digitale infrastructuur” van NWO.
Voorstellen onderzoeksprojecten en -pilots

Instellingen konden zowel kleinschalige pilotvoorstellen (tot maximaal 10.000 euro) als grotere projectvoorstellen (tot maximaal 150.000 euro) indienen. Voor projecten gold, dat alleen consortia van samenwerkende digital competence centers deze konden indienen.

Meer synergie tussen onderwerpen

In vergelijking met voorgaande jaren bestrijken de voorstellen minder verschillende onderwerpen en blijkt er meer synergie. Veel voorstellen zijn gerelateerd aan repository's en FAIR data points en vooral de integratie hiervan met andere systemen, zoals Current Research Information Systems (CRIS), zoek- en depositsystemen en (lichtgewicht) data-analyse-voorzieningen.

Om de synergie nog meer te versterken heeft de beoordelingscommissie aan de consortia geadviseerd om samen te werken en de betreffende componenten zoveel mogelijk gezamenlijk te ontwikkelen.

Gehonoreerde voorstellen

Pilot:

Radboud UMC: “Enhancing FAIR Data Point’s Search Capability as a FAIR Service v2”

Projecten:

1. Yoda Uptake – Vrije Universiteit
Partners: Tilburg University, Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit, Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam UMC en Universiteit Leiden.

2. Yoda Repository en CRIS Integratie - Universiteit Utrecht
Partners: Universiteit Leiden, Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Wageningen Universiteit en Research Centre en Erasmus Universiteit Rotterdam.

3. Next Generation Research Data Repositories - Universiteit Twente Partners: Technische Universiteit Delft.

4. Integrated data submission system - Technische Universiteit Delft
Partners: DANS

5. FAIR SaaS for DCC - Leids Universitair Medisch Centrum
Partners: UMC Utrecht, Leids Universitair Medisch centrum, Universiteit Twente, ErasmusMC, Vrije Universiteit, Radboud UMC, Maastro, DTLS, Health-RI, Amsterdam UMC en Netherlands  eScience Center.

6. Inter-Repository Search Interface – DANS
Partners: Technische Universiteit Delft

Meer informatie is ook terug te vinden op de wiki-omgeving van SURF.