Nieuws

SURF in top 5 van publieke organisaties met meest innovatievriendelijke inkoopinstrumenten

SURF is 2021 goed gestart: expertisecentrum PIANOo heeft 2 analyses uitgevoerd naar de meest innovatievriendelijke (ICT-)inkopers binnen de publieke sector. Door kennisdeling en gezamenlijke inkoop van de leden in de SURF-coöperatie, staat SURF in beide analyses als nieuwkomer in de top 5!
Student - fotograaf Kees Rutten

Inkoop van innovatie makkelijker maken

PIANOo is het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit centrum analyseerde welke publieke organisaties instrumenten gebruiken om de inkoop van innovatie makkelijker te maken. En wie daarbij voorop lopen. PIANOo kwam tot de ranglijst door alle op TenderNed gepubliceerde aanbestedingen te beoordelen op het gebruik van innovatievriendelijke inkoopinstrumenten (denk hierbij bijvoorbeeld aan marktconsultaties en gunning op beste prijs-kwaliteitverhouding).

SURF-leden werken goed samen bij aanbestedingen

SURF komt dit jaar de lijst binnen op plek nummer 4! Dit succes hebben we behaald doordat de leden in de SURF-coöperatie goed samenwerken, en hun kennis en ervaring bundelen. Door gezamenlijk de aanbesteding vorm te geven, de geschikte procedure vast te stellen en te bepalen op welke punten de aanbesteding wordt gegund, voldoen we aan een groot aantal methodieken die hoog scoren binnen de beoordeling van PIANOo. Kennis en ervaring van de SURF-leden wordt gebundeld, wat bijdraagt aan de innovatieve manier van inkopen.

ICT-aanbestedingen

PIANOo heeft ook een aparte analyse gemaakt voor alle ICT-aanbestedingen van de afgelopen 5 jaar. Onderwijsinstellingen en SURF zijn ook in de deze lijst goed vertegenwoordigd: maar liefst 4 universiteiten en SURF staan in de top 20!

Lees het volledige bericht op de site van PIANOo.