Nieuws

SURF Jaaroverzicht 2019: mooie mijlpalen van SURF

Samen aanjagen van vernieuwing. Dat is de missie van SURF. We bereikten het afgelopen jaar mooie resultaten samen met onze leden: universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, onderzoeksinstellingen en universitaire medische centra. Lees erover in het Jaaroverzicht 2019.
Student is aan het woord

Highlights van de SURF-coöperatie

In 2019 werkten 110 onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland samen in de coöperatie SURF om de kansen van digitalisering ten volle te benutten. Meerdere toonaangevende onderzoeken werden uitgevoerd met behulp van onze reken-, data- en netwerkfaciliteiten en onze diensten bereikten mooie mijlpalen. Zo groeide ons data-archief met 10 petabytes, had SURFdrive eind 2019 50.000 gebruikers en groeide het aantal publicaties op HBO Kennisbank met 12%. 

Lees het Jaaroverzicht 2019

Resultaten onderwijs en onderzoek

In 2019 gingen we van start met het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT, een vierjarig programma van de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en SURF. We boekten mooie resultaten voor de wetenschap door onderzoekers laagdrempelige toegang tot onze state-of-the-art faciliteiten te bieden. Bijvoorbeeld voor onderzoek naar DNA en de analyse en opslag van de gigantische hoeveelheid data afkomstig uit het heelal.