Nieuws

SURF Security en Privacy Award 2020 voor Jeffry Sleddens

Jeffry Sleddens, security officer aan de Hogeschool Rotterdam, heeft de SURF Security en Privacy Award 2020 gewonnen. Hij krijgt de award voor zijn buitengewoon grote bijdrage aan een van de cybercrime-onderzoeken van SURFcert. Het betreft een onderzoek naar kwetsbaarheden in identitymanagementprocessen in het Nederlandse hoger onderwijs.
Wim Biemolt en Jeffry Sleddens

Cloudservers veiligstellen

In dit onderzoek heeft Jeffry tientallen cloudservers forensisch veilig gesteld. De grondige analyse en de onvermoeibare inzet van Jeffry, samen met het Incident Response Team van Hogeschool Rotterdam, heeft geleid tot een doorbraak in het onderzoek.

De prijs, die 2.500 euro bedraagt, is uitgereikt tijdens de SURF Security- en Privacyconferentie van SURFcert, SCIRT en SCIPR, die dit jaar in Tilburg plaatsvindt.

Over Jeffry Sleddens

Jeffry Sleddens is verbonden aan de Hogeschool Rotterdam, waar hij security officer is. Het uitgekeerde geldbedrag kan Sleddens gebruiken voor zijn werk op security- en privacygebied. De prijs draagt op deze manier ook weer bij aan een veiliger internet. “Dit resultaat was alleen mogelijk door de intensieve samenwerking tussen de Hogeschool Rotterdam en SURFcert waarbij veel informatie gedeeld is”, aldus Wim Biemolt, voorzitter van SURFcert. “Met zijn inzet levert Jeffry een belangrijke bijdrage aan cybercrime-onderzoek in het Nederlandse onderwijs. Dat is enorm belangrijk en een grote verdienste.”

“Met zijn inzet zorgt Jeffry voor een belangrijke bijdrage aan cybercrime-onderzoek in het Nederlandse onderwijs. Dat is enorm belangrijk en een grote verdienste.”
Wim Biemolt, voorzitter SURFcert

SURF Security en Privacy Award

De SURF Security en Privacy Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, initiatief, of idee dat bijdraagt aan een zo open, toegankelijk en betrouwbaar mogelijk Internet, waar onderzoekers, studenten en docenten in alle vrijheid veilig hun werk kunnen doen.

Meer informatie

Profielen, de krant van de Hogeschool Rotterdam, publiceerde op 20 juli 2020 een long read over het onderzoek van Jeffry.