Nieuws

SURF spreekt zich uit tegen het inperken van encryptie

SURF doet samen met een grote groep technologiebedrijven, deskundigen en maatschappelijke organisaties een oproep aan het volgende kabinet om de ‘ontwikkeling, de beschikbaarheid en de toepassing van alle vormen van encryptie’ te blijven stimuleren. 

Jaaroverzicht 2019 - Security & Privacy

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft plannen om encryptie – versleuteling – te verzwakken, omdat ook criminelen op die manier hun communicatie geheimhouden. Om opsporing mogelijk te maken wil het ministerie mogelijk maken dat versleutelde berichten toch gelezen kunnen worden. 

Encryptie cruciaal voor veilig onderwijs en onderzoek

SURF is groot voorstander van encryptie. Het is één van de maatregelen om data binnen onderwijs en onderzoek te beschermen. Met encryptie kunnen data vrij worden uitgewisseld, zonder ongewenste meekijkers.

Statement

Het statement en de lijst van ondertekenaars is te vinden op stimuleer-encryptie.nl. De partijen die zich hebben verenigd zijn onder meer internetkoepels, big-tech- en mediabedrijven, experts in security, journalisten en bedrijven die de digitale infrastructuur in Nederland beheren. 

Lees ook het artikel in de Volkskrant: Breed gesteunde oproep aan toekomstig kabinet: verzwak versleuteling diensten als WhatsApp niet