Nieuws

SURF Tech Trends 2023: rapport over trends voor onderwijs en onderzoek

Welke technologische ontwikkelingen zijn relevant voor Onderwijs en Onderzoek?
Op woensdag 15 februari is het SURF Tech Trends 2023 rapport verschenen, met de belangrijkste technologische trends voor onderwijs en onderzoek.
SURF Tech Trends 2023

Het rapport is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in onderwijs en onderzoek. Het bevat technologieën als advanced computing, artificial intelligence (AI), edge, extended reality (XR), networking en quantum en werkt per technologie verschillende trends uit. 
Hiermee starten we een langdurige samenwerking met leden en technische experts over technologische ontwikkelingen. Het rapport biedt inspiratie en helpt je de trends te begrijpen en waarnemingen in perspectief te plaatsen.

Het belang van digitalisering neemt voortdurend toe en in zo'n hoog tempo dat de mogelijkheden en implicaties niet voor iedereen direct zichtbaar zijn. Als coöperatie van en voor onderwijs en onderzoek zien we de noodzaak van verkenning, duiding en focus en hopen we dat het rapport het onderwijs- en onderzoeksveld inspireert en handvatten geeft bij hun zeer belangrijke werk.
Ron Augustus, Chief Innovation Officer van SURF

Impact en publieke waarden

Per trend laat het rapport zien hoe ver de ontwikkeling is, welke krachten daarop van invloed zijn en geeft het voorbeelden van toepassingen voor onderwijs en/of onderzoek. Bovendien wordt beschreven welke impact de trend hoogstwaarschijnlijk zal hebben. Ook zijn de trends getoetst aan publieke waarden als inclusiviteit, vrijheid van onderwijs, toegankelijkheid, veiligheid, betrouwbaarheid, zelfbeschikking en de professionele autonomie van docenten, onderzoekers en instellingen.

Kunstmatige intelligentie en edge

Een van de technologieën waarvoor het SURF-trendrapport verschillende trends uitwerkt is AI. Zo is federated learning een toepassingsvoorbeeld van de trend 'New Ways to Access Data' en bevat de trend 'Towards trustworthy AI' de ontwikkeling van ethische richtlijnen als voorbeeld, naast het opzetten van algoritmeregisters. De impact van de trend 'Meer toegankelijke computers en modellen' geeft low code/no code als toepassingsvoorbeeld en vermeldt dat de impact van de trend bijdraagt aan de waarden vrijheid en toegankelijkheid van onderwijs en onderzoek.

Voor technologie Edge gaat het rapport onder meer in op de trend Digital Twins, waarbij digitale modellen worden gevoed met de real-time werkelijkheid. Een toepassing is het trainen en simuleren van energiesystemen, die in de fysieke wereld te duur of gevaarlijk zouden zijn. De impact voor onderzoek is vooral kostenverlagend, en voor het onderwijs biedt het kansen voor metaversiteiten: universiteiten die een digitale tweeling hebben in de metaverse. Robotic Automation is een tweede trend waar het rapport dieper op ingaat, met robots-as-a-service als voorbeeld van disruptieve effecten op de toekomst van werk. Hoewel de trend zich nog in een vroeg stadium bevindt, geeft het rapport aan dat zowel in het onderwijs als in het onderzoek mensen zullen moeten leren (samen te werken met) robots.

Meer weten? Bekijk surf.nl/nl/techtrends