News

SURF wint innovatieprijs voor project rond deep learning

Het SURF Open Innovation Lab is, samen met een aantal Nederlandse onderzoeksgroepen, bekroond met een HPC Innovation Excellence Award door Hyperion Research. Het winnende project ging over het verbeteren van grootschalige numerieke simulaties met deep learning.
Onderzoeker achter de computer

De HPC Innovation Excellence Awards onderscheiden opmerkelijke prestaties van gebruikers van high performance computing (HPC), waaronder simulatie, AI en andere geavanceerde analyses, quantum computing en andere methoden en technologieën. HPC-adviesbureau Hyperion Research maakte de winnaars bekend tijdens de HPC-marktupdate van het bedrijf op de SC20, de internationale conferentie over supercomputing. Meer informatie over de prijs is te vinden op www.hpcuserforum.com

Axel Berg, Innovation Manager Lab bij SURF: "We zijn trots en vereerd dat ons team deze prijs heeft ontvangen. We hebben een succesvolle samenwerking opgezet met een aantal onderzoeksgroepen in verschillende wetenschappelijke domeinen, met een nieuwe en onontgonnen benadering van het toepassen van deep learning. We hebben resultaten, kennis en lessen vastgelegd die waardevol kunnen zijn voor vele wetenschapsgebieden waarin grootschalige simulaties worden gebruikt."

Baanbrekende verbeteringen

Traditionele simulaties op high performance computersystemen omvatten meestal het modelleren van zeer grote domeinen en/of zeer complexe vergelijkingen. HPC-systemen hebben wetenschappers tot voor kort in staat gesteld om steeds grotere en betrouwbaarder simulaties uit te voeren, maar prestatieverhoging van hardware is steeds moeilijker en kostbaarder om te realiseren. Daarom zijn er nieuwe benaderingen nodig om de prestaties van (wetenschappelijke) applicaties te verhogen.

Deep learning lijkt een veelbelovende manier om dit te bereiken. Uit een aantal experimenten die de afgelopen jaren in verschillende wetenschappelijke domeinen zijn uitgevoerd (hoge-energiefysica, klimaatmodellering, astrofysica, levenswetenschappen) hebben we zeer concrete richtlijnen, benaderingen en belangrijke lessen kunnen destilleren. Deze kunnen worden gebruikt door wetenschappers en anderen die de mogelijkheden willen verkennen van deep learning-benaderingen in hun eigen grootschalige numerieke simulaties.

De ontwikkelde richtlijnen en benaderingen zijn generiek en kunnen nuttig zijn voor veel onderzoeksgemeenschappen en bedrijven die deep learning willen toepassen om hun grootschalige numerieke simulaties te verbeteren, om hun simulaties te versnellen of om probleem- en/of datagrootte te vergroten. Bovendien hebben de experimenten die zijn uitgevoerd in de verschillende use cases geleid tot daadwerkelijke - en in sommige gevallen zelfs baanbrekende - verbeteringen.

Partners

Het project was een samenwerking tussen het SURF Open Innovation Lab en onderzoeksgroepen van de Sterrewacht Leiden, Universiteit Leiden; de Meteorologie- en Luchtkwaliteitsgroep, Wageningen University and Research, Instituut voor Wiskunde, Astrofysica en Deeltjesfysica IMAPP, Radboud Universiteit en Bijvoet Centrum voor Biomoleculair Onderzoek, Faculteit der Wetenschappen - Scheikunde, Universiteit Utrecht.

Download whitepaper
Whitepaper: Deep-learning enhancement of large scale numerical simulations