Nieuws

‘Vertrouwd datadelen is één van de grootste uitdagingen van nu’

Op een vertrouwde manier data delen? AMdEX biedt straks wellicht zo’n veilige infrastructuur voor data. Axel Berg, manager SURF Open Innovation Lab, is een van de initiatiefnemers van AMdEX: ‘We staan echt aan het begin van een implementatie van data soevereiniteit.’
data op de supercomputer

Waardevolle data makkelijker delen

Wereldwijd neemt de hoeveelheid data exponentieel toe. Toch delen we nog steeds slechts een klein deel van al onze data voor hergebruik door anderen, door zorgen over eigenaarschap, IP, auteurschap of competitie. Onzekerheid over beveiliging, privacy en data-eigendom maakt het delen van vertrouwde gegevens zo duur, inefficiënt en juridisch zo omslachtig dat organisaties data niet delen. Daarmee laten we een waardevol deel van al die informatie ongemoeid. Hoe het tij te keren?

Gemeenschappelijk voordeel wordt nu niet benut

Partijen zijn vaak bereid - of hebben zelfs belang bij – het toegankelijk maken van data voor anderen. Zij willen dat doen onder passende voorwaarden en controle. Dat is precies waar AMdEX aan werkt: verzekeren van en invulling geven aan data-soevereiniteit. 'Iedereen die bij de AMdEX betrokken is, ziet dat er minder data worden gedeeld dan mogelijk is. Het gemeenschappelijk voordeel dat je eruit zou kunnen halen wordt bij lange na niet benut.' Axel Berg is innovatiemanager van het SURF Open Innovation Lab en vertelt in dit interview over de uitdagingen van data delen, en hoe SURF meewerkt aan een oplossing voor de toekomst.

Lees het interview met Axel Berg >>