Nieuws

Vier winnaars aanbesteding Vulnerability Scanning en Pentesting

SURF heeft de aanbesteding Vulnerability Scanning Software en Pentesting Services met 28 deelnemende instellingen succesvol afgerond. We hebben voor een periode van vier jaar overeenkomsten gesloten met KPN, KPMG Advisory, Motiv IT Masters en Secura.
vulnerability scanning en pentesting

De veiligheid van IT-systemen controleren

Vulnerability scanning software controleert geautomatiseerd de veiligheid van IT-systemen en infrastructuur. Bij pentesting probeert een gediplomeerde tester mogelijke kwetsbaarheden in systemen te hacken.

Deze aanbesteding bevatte drie percelen, met elk een of meerdere winnaars:

  • Perceel 1: Vulnerability Scanning Software – winnaar Motiv IT Masters bv
  • Perceel 2: Pentesting: hoog sensitieve dienstverlening. Dit betreft pentesting op uitsluitend systemen en applicaties met staats- en/ of bedrijfsgeheimen – winnaar KPN bv
  • Perceel 3: Pentesting: standaard dienstverlening. Dit betreft pentesting voor alle systemen en applicaties, ook die met bijzondere persoonsgegevens – winnaars Motiv IT Masters bv, KPMG Advisory nv en Secura bv

Tweede soortgelijke aanbesteding

Naar aanleiding van de ransomware-aanval bij de Universiteit Maastricht heeft SURF in een vergevorderd stadium van de aanbesteding van een aantal instellingen de vraag gekregen of zij alsnog deel konden nemen aan de aanbesteding. Dit was helaas niet mogelijk. Daarom hebben we opnieuw geïnventariseerd hoeveel instellingen interesse hadden om voor de tweede keer een soortgelijke aanbesteding in de markt te zetten. Veel instellingen hebben hierop aangegeven interesse te hebben. Het voorstel om de aanbesteding voor een tweede keer in de markt te zetten is inmiddels goedgekeurd en opgestart. Een bijkomend voordeel is dat de doorlooptijd voor het samenstellen van de aanbestedingsstukken korter is.

Ondanks de omstandigheden een mooi resultaat

‘Het was door de huidige situatie met COVID-19 onmogelijk om met het kernteam fysiek bij elkaar te komen’ zegt inkoper Iris Klever die vanuit SURF het traject begeleidde. Desondanks hebben we met zijn allen een mooi resultaat bereikt. Het kernteam (bestaande uit het RIVM, de Vrije Universiteit Amsterdam, Aventus, de Universiteit Utrecht, Avans Hogeschool en de Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft online intensief samengewerkt om de aanbesteding succesvol af te ronden’. De aanwezige kennis bij de deelnemers van het kernteam bleek hierbij van groot belang: ‘Veel deelnemers aan het kernteam hebben een hoop technische kennis, dit heeft echt geholpen om de aanbesteding vorm te geven en besluiten te nemen bij het opstellen van de aanbestedingsstukken en het beoordelen van de leveranciers’. Het is een flinke klus geweest, maar door de goede samenwerking tussen de deelnemende instellingen en het team dat vanuit SURF betrokken was, is deze aanbesteding een succes geworden.