News

Voorlopers uit 12 instellingen starten met leergang Data Analytics

8 teams zijn gestart met de leergang Leadership challenge met data analytics en AI in het hoger onderwijs. Dit is een samenwerking van de zone Studiedata (Versnellingsplan), ECDA (Erasmus Centre Data Analytics) en SURF. De teams gaan aan de slag met een praktijkcasus van de eigen instelling, waarin het hele ‘wiel van data science’ aan bod komt.
Leergang Leadership challenge met data analytics en AI in het hoger onderwijs

Verandering in omgaan met studiedata

De leergang richt zich op het versterken van datageletterdheid en de inzet van analytics en artificial intelligence in het hoger onderwijs. In de leergang kijken we naar de manier waarop data tot nuttige inzichten leidt op bestuurlijk, strategisch en onderwijskundig vlak. Het doel is om daadwerkelijke verandering in de omgang met studiedata binnen een instelling, over grenzen van afdelingen te bewerkstelligen.

De 8 teams die met 40 deelnemers van 12 instellingen deelnemen, zijn:

  • TU/e
  • RUG
  • Christelijke Hogeschool Ede
  • Inholland
  • Hogeschool Utrecht en HAN
  • Tilburg University en TU Delft
  • LOI/NTI
  • Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, NHL Stenden