Nieuws

Weer 13 aanvragen voor rekentijd op de supercomputer toegekend

6 keer per jaar beoordeelt NWO de aanvragen voor rekentijd voor onderzoeken die met grote hoeveelheden data rekenen en een looptijd hebben van minimaal 2 jaar. In de laatste NWO-ronde kregen 13 onderzoeken rekencapaciteit toegewezen. SURF ondersteunt de onderzoekers bij het gebruik van de supercomputer en de veilige opslag van de data.
Nationale computersystemen

Oplossing voor rekenproblemen

Onderzoekers zetten de geavanceerde nationale computersystemen van SURF in voor hun technisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij grote rekenproblemen moeten worden opgelost. De computationele faciliteiten van de eigen instelling zijn voor dit soort berekeningen niet altijd toereikend. Voor het zo optimaal mogelijk inzetten van de computersystemen is ook inhoudelijke kennis en expertise nodig. Het ondersteunen van onderzoekers bij het oplossen van complexe rekenproblemen is daarom een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van SURF.  

Aanvragen rekentijd

Rekentijd voor de nationale computersystemen kun je als onderzoeker op 2 manieren aanvragen. De eerste route verloopt via SURF, het gaat hierbij om kleine hoeveelheden rekentijd voor een projectduur van 1 jaar. Aanvragen voor grote hoeveelheden rekentijd voor een projectduur van 2 jaar verlopen via NWO en worden 6 keer per jaar beoordeeld en toegekend.

Bekijk de gehonoreerde aanvragen