Nieuws

Wie wordt SURF Research Support Champion 2021?

In 2021 reikt SURF voor het eerst een prijs uit voor de Research Support Champion van het jaar. De prijs zet personen in het zonnetje die zich het afgelopen jaar op opvallende wijze hebben ingezet om het onderzoek binnen hun instelling te ondersteunen. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de SURF Research Week van 13-15 april 2021.
Champion, ATC Japan 1960's

Door deze prijs in het leven te roepen, willen wij onderzoeksondersteuners bij instellingen een podium geven en anderen inspireren. Onze vakjury kiest in 3 sectoren een winnaar:

  • hogescholen
  • universiteiten
  • umc’s & onderzoeksinstellingen.

In totaal worden er dus 3 Research Support Champions uitgeroepen.

Met onderzoeksondersteuners bedoelen wij iedereen die onderzoekers ondersteunt op het gebied van researchdatamanagement en IT. Bij het opslaan, beheren, archiveren en delen van hun onderzoeksdata, maar ook met softwareontwikkeling en advies over onderzoeksapplicaties. Denk aan datastewards, ICT’ers, bibliotheekmedewerkers of onderzoeksassistenten.

Nomineer een collega!

Heb jij een collega die volgens jou een prijs verdient? Bijvoorbeeld omdat zij altijd bereikbaar is voor vragen over datamanagement? Een handige intranetpagina heeft ontwikkeld waarop alles voor onderzoek te vinden is? Omdat hij jou het belang van FAIR data heeft uitgelegd? Heeft een collega jouw onderzoek versneld door je te wijzen op handige tools? Is zij een warm pleitbezorger van open data, of heeft hij handige flyers ontworpen? Iedereen, ongeacht functie, mag een of meer namen voordragen. Je kan ook een collega van een andere instelling nomineren, of jezelf!

Nomineer jouw collega of jezelf uiterlijk 13 februari 2021 via dit formulier.

Fotocredit: lord enfield