Nieuws

Zaak verkoop Vancis afgesloten

SURF had in 2017 signalen ontvangen over mogelijke tekortkomingen in het verkoopproces van dochter Vancis. Deze zijn uitvoerig en professioneel onderzocht om het bestaande beeld te toetsen en completeren. In dit kader is aan diverse betrokken partijen en personen informatie gevraagd en zijn eveneens getuigenverhoren onder ede gehouden.
Studenten werkend aan een ronde tafel, van bovenaf bekeken. Op de tafel staan illustraties die de verbinding tussen ICT, Onderwijs en Onderzoek verbeelden

SURF had in 2017 signalen ontvangen over mogelijke tekortkomingen in het verkoopproces van dochter Vancis. Deze zijn uitvoerig en professioneel onderzocht om het bestaande beeld te toetsen en completeren. In dit kader is aan diverse betrokken partijen en personen informatie gevraagd en zijn eveneens getuigenverhoren onder ede gehouden. Uitgaande van de verkregen en getoetste informatie heeft SURF besloten om geen nadere stappen te nemen en de zaak te sluiten.