Nieuws

Zes onderzoeksprojecten krijgen rekentijd van NWO

NWO heeft zes aanvragen gehonoreerd voor rekentijd op de nationale rekendiensten bij SURF. De geavanceerde nationale computersystemen worden gebruikt voor technisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij grote rekenproblemen moeten worden opgelost en waarbij de computationele faciliteiten van de individuele instellingen ontoereikend zijn.
Vrouw pakt rack uit supercomputer Snellius

Gehonoreerde aanvragen

 Via de call Rekentijd Nationale Computersystemen kunnen onderzoekers doorlopend rekentijd aanvragen op de nationale computersystemen. De NWO-commissie Wetenschappelijk Gebruik Supercomputers (WGS) komt zes keer per jaar bijeen om de grote rekentijdaanvragen te beoordelen. Na de WGS-vergadering van 21 juni 2022 heeft NWO de volgende rekentijdaanvragen gehonoreerd:

Prof. Geurts (UT)
Multiscale Modeling and Simulation
Snellius: 6.582.000 CPU SBU + 200 GB standard home directory storage per login + 10 TB project space + 30 TB offline tape storage (data archive) + up to 5 TB Research Drive.

Dr. Havenith (RUG)
‘Theoretical Organic Chemistry’
Snellius: 10.652.000 CPU SBU + 86.400 GPU SBU + 200 GB home directory storage per login + 1 TB project space + 10 TB offline tape storage (data archive) + up to 5 TB Research Drive.

Dr. Jain (UT)
Optical Coherence Tomography and High-Fidelity Flow Simulations for improved Stent Planning in Femoropopliteal Disease2’
Snellius: 21.708.800 CPU SBU + 30 TB project space + 15 TB offline tape storage (data archive) + 200 GB home directory storage per login.

Dr. Pecnik (TUD)
Direct numerical simulation of turbulent heat transfer with non-ideal gases and surface roughness’
Snellius: 20.744.730 CPU SBU + 3.613.583 GPU SBU + 80 TB project space + 100 TB offline tape storage (data archive) + 200 GB home directory storage per login.

Dr. Peters (TU/e)
CFD of multiphase flows’
Snellius: 57.000.000 CPU SBU + 200 GB standard home directory storage per login.

Prof. Vd Vlugt (TUD)
Thermodynamic Properties of Enhanced Materials by Numerical Simulation’
Snellius: 21.046.200 CPU SBU + 1 TB project space + 200 GB home directory storage per login.

In de periode 1 april-31 mei 2022 zijn daarnaast 114 kleine rekentijdaanvragen toegekend door SURF. 

Hoe werkt het?

Onderzoekers kunnen rekentijd, opslag en ondersteuning aanvragen op de volgende computersystemen: HPC Cloud, Lisa rekencluster, Snellius supercomputer, Data Processing (Grid, Spider) en Custom Cloud Solutions. Grote hoeveelheden rekentijd voor een projectduur van twee jaar worden aangevraagd via NWO. Kleine hoeveelheden rekentijd voor een projectduur van één jaar kun je rechtstreeks aanvragen bij SURF.

Meer informatie vind je op de website van NWO.