Notitie: Modelbeleid en procedure responisible disclosure

Met responsible disclosure maak je op een verantwoorde wijze kwetsbaarheden openbaar. Dit gebeurt in gezamenlijkheid tussen melder en organisatie. Voor de openbaarmaking is er een beleid, die vastgesteld is door organisaties. Dit document beschrijft een responsible disclosure modelbeleid voor hogeronderwijsinstellingen.

Twee jongens kijkend in ruimte met veel glas

Modelbeleid en procedures

Dit document beschrijft een modelbeleid en de bijbehorende procedures, die hogeronderwijsinstellingen kunnen gebruiken om responsible disclosure in te voeren bij hun instelling. Naast dit document is er ook en implementatiehandleiding  beschikbaar voor responsible disclosure.

Download de implementatiehandleiding
Implementatiehandleiding-responsible-disclosure