Oefenvolgsysteem Statistiekfabriek: oefenen in een spelomgeving

De Statistiekfabriek is een instellingsoverstijgend oefenvolgsysteem in de vorm van een spel. In de adaptieve spelomgeving met zo’n 2000 statistiekopgaven oefenen studenten op hun eigen niveau en monitoren docenten én studenten hun ontwikkeling.

 

Student - fotograaf Kees Rutten

Doelgerichte, motiverende statistiekoefeningen

De Statistiekfabriek biedt oefeningen in een speelse omgeving: een fabriek die studenten kunnen onderhouden en 'pimpen' door beter te worden. Het spel laat studenten op hun eigen niveau oefenen, motiveert doordat ze de meeste opgaven correct zullen beantwoorden en geeft feedback op grond van fouten die ze vaak maken.

Adaptieve oefenstof: op niveau van student

Het systeem is adaptief. Dit bekent dat de oefenstof wordt afgestemd op het niveau van iedere individuele student. Elke student en elke opgave heeft een bepaald niveau. Als een student meer oefent en kennis opbouwt, dan geeft het systeem de student moeilijkere opgaven. Niet alleen accuratesse maar ook snelheid wordt daarin meegenomen. Dankzij innovatieve technologie is het systeem zo ingesteld dat iedere student 75% kans heeft een opgave goed te maken.

Feedback, monitoring en itemselectie

Binnen de Statistiekfabriek kunnen studenten (de ontwikkeling van) hun eigen niveau en hun relatieve score binnen de groep zien. Ook zien ze hun sterke en zwakke punten. Bij een deel van de opgaven geeft de Statistiekfabriek extra informatie. Docenten kunnen de ontwikkeling van studenten binnen de Statistiekfabriek volgen en zo een beeld krijgen van individuele en groepsontwikkeling. Met deze informatie kan de docent instructies beter afstemmen op individueel en groepsniveau. Docenten kunnen zelf de onderwerpen bepalen die studenten aangeboden krijgen of toetsitems uitsluiten.

Meer informatie of gelijk aan de slag?

  •  Bekijk de folder statistiekfabriek.pdf.
  • Lees het artikel Uit de praktijk: De Statistiekfabriek (uit: EXAMENS, mei 2014).
  • Om een idee te krijgen van de mogelijkheden kunt u met een demo-account inloggen op de Statistiekfabriek. Wilt u inloggegevens voor een demo of wilt u al echt aan de slag? Neem dan contact op met Oefenweb, een spin-off bedrijf van de Universiteit van Amsterdam, e-mail info@oefenweb.nl. Oefenweb stelt de Statistiekfabriek voor een klein bedrag per gebruiker per jaar beschikbaar. 
  • Met praktische vragen kunt u terecht bij Caspar Groeneveld (Universiteit van Amsterdam), e-mail c.m.groeneveld@uva.nl.

Project Computer Adaptieve Monitoring in het statistiekonderwijs

De Statistiekfabriek is ontwikkeld in het project Computer Adaptieve Monitoring in het statistiekonderwijs van Universiteit Twente, de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. De Statistiekfabriek blijft in ontwikkeling.