On Being a Scientist – Filmdrama over wetenschappelijke integriteit

Om bachelorstudenten wetenschappelijke normen en waarden te leren, heeft de Universiteit Leiden een film gemaakt: On Being a Scientist. Deze film is de basis voor een online cursus en collegecyclus over wetenschappelijke integriteit. De film en het lesmateriaal daaromheen zijn vrij beschikbaar.

Projecten geesteswetenschappen

Instelling

Universiteit Leiden

Doel en doelstelling

Met dit project wil de Universiteit Leiden bachelorstudenten in het wetenschappelijk onderwijs wetenschappelijke normen en waarden bijbrengen. Traditionele onderwijsmethoden zoals boeken en hoorcolleges schieten daarin tekort. Daarmee kun je vooral kennis reproduceren, terwijl het bij normen en waarden om het vormen van inzicht gaat. De Universiteit Leiden wil die waarden en normen daarom bijbrengen met een film. In On Being a Scientist passeren integriteitsdilemma’s uit de wetenschappelijke praktijk de revue. De film sluit aan bij een collegereeks van negen lessen. In combinatie met (open) lesmateriaal als presentatiesheets en groepsopdrachten kunnen de studenten zich dan de normen en waarden eigen maken.

Resultaten

De film On Being a Scientist bestaat uit negen scènes van ieder ongeveer vijf minuten. Ze zijn afzonderlijk van elkaar te bekijken, maar vormen samen ook een compleet verhaal. Iedere scène draait om een integriteitsdilemma uit de wetenschappelijke praktijk. De film is op bioscoopkwaliteit en is bedoeld voor een collegereeks van negen lessen. Zo kan de docent iedere les beginnen met een scène uit de film.

Rondom de film is open lesmateriaal ontwikkeld, dat bestaat uit presentatiesheets, teksten, groepsopdrachten, individuele opdrachten en tentamenvragen. Dit materiaal is, net als de film, voor iedereen vrij te gebruiken.

De film is op verschillende nationale en internationale conferenties over wetenschap/onderzoek vertoond. Verder worden de film en het lesmateriaal gebruikt voor alle bachelorstudenten van zes opleidingen aan de Universiteit Leiden (jaarlijks 500 studenten).

Ontwikkelde materialen

De film On Being a Scientist staat op YouTube. Per filmscène zijn achtergrondteksten, presentatie-sheets, groepsopdrachten, individuele opdrachten en tentamenvragen gemaakt. Die zijn beschikbaar als MOOC via Coursera.

Tips

  • Bij videoproducties voor het onderwijs zijn naast de makers vaak ook inhoudelijk deskundigen betrokken. Het is belangrijk dat zij elkaar vertrouwen. Het helpt als ze elkaar al kennen, of met elkaar kennis maken door elkaar bijvoorbeeld te laten zien wat ze in het verleden gedaan hebben.

Contactpersoon voor vragen

Bas Haring, s.haring@liacs.leidenuniv.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2016 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.