Onderwijs vernieuwen met ict

Voor het onderwijs is flexibiliteit essentieel om snel in te spelen op de veranderende eisen van samenleving, arbeidsmarkt, docenten en studenten. Samen met de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) formuleerden we in 2019 het ‘Versnellingsplan voor Onderwijsinnovatie met ict’. We treden op als penvoerder en dragen actief bij aan de versnellingszones. Samen met instellingen experimenteerden we in 2019 met het uitgeven van edubadges. Tijdens de SURF Onderwijsdagen 2019 stelden we het beschermen van publieke waarden centraal.
Studenten in gesprek achter de studieboeken

Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict

Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict is nu een jaar onderweg. In dit vierjarig programma van de Vereniging van Universiteiten (VSNU), Vereniging Hogescholen (VH) en SURF werken 39 hogeronderwijsinstellingen samen. Met de 129 mensen die hier aan werken zijn in 2019 de eerste resultaten opgeleverd. Bijvoorbeeld de toekomstvisie over digitale leermiddelen #hoeleerjij, de start van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs voor Hoger Onderwijs met aandacht voor onderwijsloopbanen van studenten en het EdTech Validation Lab waarin startups binnen de EdTech (educational technology) een kans krijgen. Je leest hier alles op over op de website versnellingsplan.nl, die in 2019 live ging. Ook lees je daar wat er binnen de zones en deelnemende instellingen gebeurt, waar de Versnellingsteams mee bezig zijn, en het laatste nieuws en publicaties.

studenten zitten achter laptop

Onderwijsinnovatie door 'flipping the classroom'

ict in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. Een mooi voorbeeld daarvan is de cursus Flipping the classroom van SURF. Voor de derde keer leerden docenten en onderwijsadviseurs de mogelijkheden van technologie optimaal te benutten en konden ze praktijkervaring uitwisselen. De blended cursus had in 2019 het maximale aantal van 24 deelnemers uit 12 instellingen. De cursus was een groot succes met deelnemers die na afloop ontzettend enthousiast waren. Je kunt de online module ook zelfstandig gebruiken. Lees meer

Studiereis over studiedata leverde veel inzichten op

We organiseren met regelmaat studiereizen voor instellingen. In het voorjaar van 2019 organiseerden we twee studiereizen over studiedata. De deelnemers bezochten 6 instellingen in het Verenigd Koninkrijk die al studiedata inzetten. Lees meer

Impact op onderwijsinnovatie
De studiereizen hebben impact op onderwijsinnovatie in Nederland. Zo vormde de studiereis van 2017 de aanleiding voor het opstellen van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict en de studiereis van 2013 was de aanleiding voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs.

Groepsfoto studiereis over studiedata

Flexibilisering dankzij edubadges en eduID

Het onderwijs moet flexibeler. Dat is een van de opdrachten voor de toekomst. Edubadges helpen daarbij: visuele digitale certificaten die studenten krijgen na het volgen van kleine onderwijseenheden. Studenten kunnen daarmee laten zien dat zij bepaalde kennis en vaardigheden hebben door de badges op hun cv te zetten of te delen via sociale media. Zo zien andere instellingen of werkgevers precies wat de student weet of kan. Edubadges en eduID maken studeren bij verschillende instellingen - dus flexibilisering van het onderwijs - gemakkelijker. Dit is alleen mogelijk als studenten uniek identificeerbaar zijn over de grenzen van verschillende instellingen heen. eduID zorgt daarvoor. Zo weten instellingen zeker dat zij met dezelfde student te maken hebben en kunnen studenten met hun eduID digitaal hun badge(s) opvragen.

Wij ontwikkelen een infrastructuur waarmee Nederlandse onderwijsinstellingen edubadges kunnen uitgeven. In 2019 startte een pilot met edubadges en eduID bij 17 instellingen. Lees meer over edubadges en eduID.

Samenscholen of verslonden worden: we moeten afspraken maken over open standaarden

Tijdens de SURF Onderwijsdagen 2019 gaf Christien Bok (impulsmanager Onderwijs bij SURF) een keynote waarin ze het hoger onderwijs opriep om snel afspraken te maken over open standaarden. Om te voorkomen dat we verslonden worden door de grote platformen en de Big Five.

Verschillende instellingen deden mee aan pilot onderwijslogistiek

Codarts, Wageningen University, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Saxion, Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven deden in 2019 mee aan de Stimuleringsregeling Uitwisseling van onderwijsaanbod-data . Ze willen hiermee een stap zetten in de flexibilisering van hun onderwijs, door ervoor te zorgen dat het studieaanbod van verschillende instellingen makkelijker vergeleken kan worden. Zij experimenteerden in 2019 met het ontsluiten en uitwisselen van onderwijsaanbod-data uit verschillende bronsystemen via de Open Onderwijs API. We leverde een proof of concept, die bestond uit een demoportaal en een OOAPI-gateway. In het demo-portaal zitten maar liefst 10.000 vakken, van alle deelnemende instellingen. De OOAPI-gateway zorgt ervoor dat een student met zijn of haar zoekopdracht relevante vakken vindt die in verschillende bronsystemen van de instellingen zijn opgeslagen.

Meer informatie over de stimuleringsregeling en de resultaten

docent geeft les op universiteit

Onderwijsvernieuwers vielen in de prijzen

Bestuurder Henk Hagoort van Hogeschool Windesheim was in 2019 een van de winnaars van een SURF Onderwijsaward. Dit dankzij zijn bijdrage aan de flexibilisering van het hoger onderwijs door de inzet van ict. Zijn onderwijsinstelling is daarin een koploper en een inspirerend voorbeeld voor instellingen die worstelen met flexibiliseringsvraagstukken. Jaarlijks reikt SURF prijzen uit om onderwijsvernieuwers een podium te geven, om hun impact en bereik te vergroten én om anderen te inspireren. In 2019 waren er 25 nominaties in 5 categorieën. De winnaars werden bekend gemaakt tijdens de SURF Onderwijsdagen 2019 in Den Bosch. Anders winnaars waren student Fake Zijlen, onderwijsadviseur Silvester Draaijer, ict- specialist Bert-Jan Klaren en docent Marina Brinkman-Staneva (zie foto). Lees meer over de SURF Onderwijsawards en de winnaars

Jaaroverzicht 2019 - SURF Onderwijsawards