Onderwijsintensivering op maat via formatief toetsen

Studenten van de bacheloropleidingen van de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding verschilden veel van elkaar in vaardighedenniveau. Daarom is binnen dit project een lessenreeks voor e-learning en formatieve toetsen ontwikkeld, voor het bachelorvak Onderzoeksopzet.

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Instelling

Universiteit van Amsterdam

Doel en doelstelling

Het doel van dit project is om het contactonderwijs van de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam beter toe te spitsen op hun kennisniveau. Zij volgen het vak Onderzoeksopzet en verschilden zoveel in vaardighedenniveau, dat docenten niet alles uit hun werkgroep konden halen. Met een lessenreeks voor e-learning en formatieve toetsen zijn de studenten beter voorbereid op het contactonderwijs. Aan de hand van learning analytics van de toetsen kunnen docenten bovendien zien wat het kennisniveau van de studenten precies is.

Resultaten

Dit project leverde de volgende resultaten op:

  • Kennisclips – Er zijn 28 kennisclips van ongeveer zes minuten beschikbaar, waarin allerlei aspecten van het opzetten van onderzoek worden besproken.
  • Formatieve toetsen – Er zijn drie formatieve toetsen beschikbaar. Op basis daarvan kan het vaardighedenniveau van de student worden vastgesteld. Om deze toetsen samen te stellen, gebruikte de universiteit een itembank met meer dan 70 vragen.
  • Beslisboom – Aan de hand van een beslisboom is de studiestof verder geschematiseerd en gestructureerd. De beslisboom wordt nog verder uitgebreid met koppelingen naar de beschikbare kennisclips.
  • Learning analytic – De learning analytics zijn beschreven in een document, voorzien van commentaar en een voorbeeld.

Ontwikkelde materialen

De kennisclips staan in het Excelbestand in de projectmap op SURFdrive. In die map is ook een voorbeeld van een formatieve toets te vinden en het learning-analytics-document. Ook de beslisboom staat online.

Tips

  • Houd er rekening mee dat het realiseren van onderwijsvernieuwing altijd meer tijd kost dan je vooraf denkt. Zorg ervoor dat projectleden daadwerkelijk vrij worden gehouden van andere werkzaamheden. Zorg voor - desnoods een kort - wekelijks overleg om de voortgang te bewaken.
  • Er zijn goede ervaringen opgedaan met het gebruik van screencapturing. Dit is makkelijker voor elkaar te krijgen dan een opnameteam in een studio opnames laten maken. Ook is het minder bewerkelijk dan een nieuwe versie van een filmpje te maken als dat nodig blijkt te zijn.
  • Een gevolg van kennisclips als aanvulling op de voorgeschreven literatuur kan zijn dat studenten de literatuur niet meer bestuderen.

Contactpersoon voor vragen

Niels Smits, n.smits@uva.nl