Benutten van learning analytics

Learning analytics kunnen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, aan het verbeteren van studiesucces en het voorkomen van studievertraging of studie-uitval. Het lijkt zo’n grote belofte te zijn voor het onderwijs. Maar hoe kun je de potentie van learning analytics zo goed mogelijk benutten, en wat levert het op?

Student wordt begeleid in zijn werk

Onderwijspraktijk

De mogelijkheden van het inzetten van studiedata zijn groot, maar hoe past een opleiding of docent ze succesvol toe? Laat je inspireren door de inzichten uit de studiereis én de praktijkvoorbeelden van verschillende onderwijsinstellingen.

Verslag studiereis: Learning Analytics – een breed speelveld op instellingsniveau

Groepsfoto studiereis studiedata 2019

Tijdens de studiereis Studiedata in 2019 naar de Engeland en Schotland hebben we verschillende kanten van het gebruik van studiedata gezien. De universiteiten die we bezochten maakten verschillende keuzen, en die leverden weer nieuwe inzichten op. Theo Bakker (VU) en Mirjam Woutersen (Avans) deden verslag.

Ga naar het verslag

Universiteit Utrecht

Wekelijkse rapporten met de online activiteiten van de studenten verrijken de interactie tussen docent en student. Lees meer

Open Universiteit

Het ontwikkelde systeem LASER geeft inzicht in de groepsdynamiek van studenten die leren in online studiegroepen. Lees meer

Vrije Universiteit

Learning analytics inzetten om statistiekonderwijs verder te verbeteren en aan laten sluiten bij de behoeften en voorkeuren van studenten. Lees meer

Hogeschool Utrecht 

Met veel grote groep studenten experimenteren om een goed beeld te krijgen hoe de studenten omgaan met de leeromgeving. Lees meer

Windesheim

Learning analytics inzetten om docenten te helpen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Lees meer

Universiteit van Amsterdam

Formatieve toetsen gebruiken om op maat gesneden contactonderwijs te realiseren. Door middel van learning analytics van de toetsen is invulling gegeven aan het face-to-face onderwijs. Lees meer

Vrije Universiteit, Technische Universiteit Eindhoven, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim, Zuyd Hogeschool en ROC Noorderpoort

Totaal voerden 6 instellingen samen met SURF learning analytics-experimenten uit. Lees de geleerde lessen

Onderzoeken

Rapport Learning analytics in het onderwijs: een onderwijskundig perspectief. Het rapport ondersteunt en inspireert docenten en onderwijsontwikkelaars bij het toepassen van learning analytics in online onderwijs.

Rapport Grand Challenges learning analytics & open en online onderwijs - een verkenning. Via verschillende uitdagingen maak je kennis met de mogelijkheden om learning analytics toe te passen bij open en online onderwijs.

Trendrapport open en online onderwijs. Diverse trends op het gebied van open en online onderwijs in binnen- en buitenland.

Trendrapport Hoe technologische trends onderwijs op maat mogelijk maken. Diverse trends op het gebied van onderwijsinnovatie, onder andere learning analytics.