Regie op de digitale leeromgeving

Studenten en docenten hebben steeds veranderende behoeftes als het gaat om het gebruik van tools in het onderwijs. Een instelling moet hier met de digitale leeromgeving flexibel op in kunnen spelen. Maar hoe kom je tot een visie op de leeromgeving, wat is een modulair opgebouwde leeromgeving en welke integratievraagstukken komen daar bij kijken?

Jongen in open bibliotheek achter computer

Onderwijspraktijk digitale leeromgeving

Hoe kan je als onderwijsinstelling de digitale leeromgeving zo organiseren dat deze ruimte biedt aan de wensen en eisen van studenten en docenten. Welke stappen moet je zetten? En hoe werkt dit in de praktijk? Onderstaande publicaties helpen je op weg en zorgen voor inspiratie.

Organisatie van de digitale leeromgeving

Visie

Inrichting

Techniek

Inkoop

Doorontwikkeling

Diverse casussen

Overig