Onderzoek op topniveau

SURF heeft in 2019 mooie resultaten geboekt voor de wetenschap. We boden onderzoekers laagdrempelige toegang tot onze state-of-the-art faciliteiten. Bijvoorbeeld voor onderzoek naar DNA en de analyse en opslag van de gigantische hoeveelheid data afkomstig uit het heelal. We pakten landelijke vraagstukken rond datamanagement aan door samen te werken met instellingen. Op het vlak van vroege innovatie deden we grensverleggend onderzoek naar onder andere machine learning en quantumapplicaties.

Honderdduizenden onbekende sterrenstelsels ontdekt met behulp van SURF

Een van de meest spectaculaire ontdekkingen van 2019 was het bestaan van honderdduizenden niet eerder ontdekte sterrenstelsels. Deze sterrenstelsels werden in kaart gebracht met behulp van de Low Frequency Array (LOFAR) radiotelescoop. Het Nederlands instituut voor radioastronomie ASTRON werkte samen met SURF om de gigantische hoeveelheid gegevens om te zetten in beelden van hoge kwaliteit. 

Onderzoeker Timothy Shimwell werkte mee aan deze ontdekking en vertelde erover in zijn SURF Story.

Veel media-aandacht
Het nieuws over de ontdekking werd opgepikt door veel media in binnen- en buitenland. Onder andere NOS, De wereld draait door en CNN besteedden er aandacht aan.

Timothy Shimwell

Start van het Nationaal Platform Praktijkgericht Onderzoek

Hogescholen doen veel praktijkgericht onderzoek. Maar de resultaten uit praktijkgericht onderzoek zijn nog niet altijd goed vindbaar en toegankelijk voor een breed publiek. In 2019 is het project Nationaal Platform Praktijkgericht Onderzoek (NPPO) gestart. We hebben een faciliterende en coördinerende rol. Het doel van dit project is om de waardevolle kennis en producten uit praktijkgericht onderzoek meer zichtbaar te maken, en zo meer mensen te bereiken. Lees meer 

In maart 2019 interviewden we Carola Hageman (Vereniging Hogescholen) en Jan Bakker (SURF) over praktijkgericht onderzoek bij hogescholen. Lees het interview

Landelijk netwerk van RDM-experts gegroeid

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) is een landelijk netwerk van research data management (RDM) experts. Deze pool van experts groeide in 2019 tot ruim 200 leden van 70 instellingen. Er werd een Positioning paper voor 2019 en verder opgesteld, waarin het LCRDM helder gepositioneerd wordt als praktisch netwerk voor onderzoeksondersteuning, zowel vóór, tijdens als ná het onderzoek. Daarnaast zijn er nog 12 concrete producten opgeleverd, waaronder:

Pool van experts - infographic LCRDM
Jaaroverzicht 2019 - Grootverbruikers onderzoekscommunity's

Grootverbruikers in 2019

Het bestuderen van het heelal, het klimaat en het leven vereist veel rekenkracht. De vele petabytes aan data die dit onderzoek oplevert, vraagt bovendien enorme opslagcapaciteit. Deze onderzoeksgemeenschappen waren in 2019 de grootste gebruikers van onze reken- en opslagdiensten.

Continue kennisvernieuwing door innovatie

Om duurzaam state-of-the-art ict-diensten, expertise en toepassingen te kunnen ontwikkelen voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in Nederland is continue kennisvernieuwing door innovatie cruciaal. In 2019 werd er volop geëxperimenteerd binnen het SURF Open Innovation Lab. Samen met instellingen en technologieleveranciers testten we nieuwe technologieën en concepten. We boekten belangrijke resultaten op het gebied van schaalbare high-performance machine learning (o.a. in medische toepassingen), machine learning in numerieke simulaties, vertrouwd data delen (data exchange), quantum computing, energy efficient computing, internet of things en serverless computing.

lamp die licht geeft
de aarde in de ruimte

Drie winnende voorstellen voor 'big science'-call

In 2019 hebben we voor het eerst een gezamenlijke call met het Netherlands eScience Center uitgezet om vanuit 'big science'-vraagstukken samen met onderzoekers technologieën te ontwikkelen voor wetenschappelijk onderzoek. Lees meer

onderzoeker zit achter een computer

Vertrouwd data delen met onderzoekers

Vertrouwelijke data delen met onderzoekers, terwijl je als eigenaar te allen tijde controle houdt over de data. Hoe doe je dat? In het project Data Exchange bouwden we een prototype van een platform waarop data kunnen worden gedeeld zonder de controle over of de vertrouwelijkheid van de data te verliezen. Lees meer

student met VR-bril

SURF verlegt de grenzen van deep learning

Deep learning ontwikkelt zich razendsnel, mede dankzij het werk van SURF. Door gebruik te maken van alternatieve technologie en slimme technieken, wisten we ook in 2019 spectaculaire resultaten te boeken. Lees meer

Zelflerende machines openen jacht op kosmische explosies

De Nationale Wetenschapsagenda kende 5 miljoen euro toe aan CORTEX, het Centrum voor Onderzoek in Real Time naar het Explosieve Universum. SURF is lid van het CORTEX-samenwerkingsverband van 12 partners uit wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij. Doel is het sneller maken van zelflerende machines, om enorme kosmische explosies beter te begrijpen. De rol van SURF is dat we de nieuwste inzichten uit wiskunde en informatica vertalen naar sneller en beter rekenen voor bedrijfsleven en maatschappij.

witte robot kijkt je aan met laptop in de hand

Platform voor internet of things

We bouwden een platform voor het streamen, delen en visualiseren van sensordata. Kennisinstellingen en bedrijven kunnen hiermee veilig en flexibel samenwerken.
Lees meer