NetherLight: open netwerkexchange voor lichtpaden

Met onze open netwerkexchange NetherLight zet je eenvoudig lichtpaden op met nationale of internationale samenwerkingspartners. Ook als dienstaanbieder kun je aangesloten worden op NetherLight, zodat je dienst met lichtpaden bereikt kan worden.

Man met ipad met beeld van conferencecall op de achtergrond

Onderzoeksprojecten die NetherLight succesvol gebruiken

Bij diverse onderzoeksprojecten is gebruik gemaakt van NetherLight voor snelle, veilige verbindingen met een hoge bandbreedte. Hier vind je een aantal voorbeelden van deze projecten en wat de toegevoegde waarde van NetherLight daarbij is.

Een demonstratie op afstand van microscopie bij FEI

In augustus 2010 hebben we via NetherLight een lichtpad gecreëerd van FEI in Eindhoven naar Rio de Janeiro voor een conferentie over microscopie. Met dit internationale lichtpad kon vanuit Rio de Janeiro, op een afstand van 16.000 kilometer, in Eindhoven microscopie-apparatuur worden bestuurd en gedemonstreerd.

Realtime dataverwerking van telescopen met e-VLBI

e-VLBI staat voor realtime elektronische interferometrie met zeer lange basis (Very Long Baseline Interferometry). Het maakt gebruik van glasvezelnetwerken waarmee een verbinding wordt gelegd tussen radiotelescopen en een centrale dataprocessor. De centrale dataprocessor is een speciaal geconstrueerde supercomputer die data van de telescopen realtime correleert.

Wanneer data elektronisch worden overgedragen en realtime worden gecorreleerd, hoeft er niet weken te worden gewacht zoals met de huidige VLBI-methode. Bij de huidige methoden worden gegevens namelijk op disks opgeslagen en ter verwerking naar de JIVE-correlator verzonden. Door de realtime verwerking kunnen onderzoekers Targets of Opportunity benutten voor waarnemingen van voorbijgaande gebeurtenissen, zoals supernova-explosies en gammaflitsen.

Productie van digitale media met CineGrid

CineGrid wil een interdisciplinaire gemeenschap creëren die zich toelegt op onderzoek naar en ontwikkeling en demonstratie van instrumenten voor samenwerking via netwerken. Met deze netwerken kunnen digitale media van zeer hoge kwaliteit worden geproduceerd, gebruikt, bewaard en uitgewisseld via fotonische netten. NetherLight faciliteert dit initiatief door internationale lichtpaden te bieden. De lichtpaden worden bijvoorbeeld gebruikt om in samenwerking met CineGrid-partners 4K-videobeelden met hoge resolutie te tonen.

CERN onderzoeksdata delen via LHCOPN

NetherLight neemt actief deel aan LHCOPN (Large Hadron Collider Optical Private Network). Met dit netwerk worden grote hoeveelheden onderzoeksgegevens van CERN wereldwijd gedistribueerd naar Tier-1-datacentra. Als een van de uitwisselingsplatforms binnen LHCOPN faciliteert NetherLight lichtpaden van CERN naar Nikhef/SARA (NL-T1), Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab), DE-KIT (Duitsland), de Nordic DataGrid Facility (NDGF), TRIUMF (Canada) en ASGC (Taiwan).