Online cursus brengt helderheid in voedselmythes

Een project uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Over voedselveiligheid bestaan veel misverstanden. Om deze recht te zetten heeft Wageningen University een online cursus ontwikkeld in het project ‘Open en Online Cursus Voedselveiligheid’.

MOOC Nutrition and Health Food Safety.

MOOC en SPOC

De cursus is voor een brede doelgroep studenten en overige belangstellenden aangeboden als MOOC en aan aankomende masterstudenten Food Safety als bijspijkercursus in de vorm van een Small Private Online Course (SPOC). Inhoudelijk kreeg de cursus vooral veel bijval vanwege de creatieve invulling van de video’s rondom het onderwerp voedselmythes. 

Resultaten 

De cursus heeft van juni t/m augustus 2016 als MOOC gedraaid op edX en trok 15.120 deelnemers. De meeste deelnemers hadden een baan, waren in het bezit van een masterdiploma en kwamen van buiten Europa. Veel deelnemers waren positief over het niveau, de moeilijkheidsgraad en de video’s over voedselmythes en beoordeelden de cursus gemiddeld met een 8.

Wageningen heeft de cursus vanaf mei 2016 ook als bijspijkercursus aangeboden aan 140 aankomende masterstudenten. 63 van hen hebben hun SPOC-account geactiveerd en een derde is ook echt actief geweest. Uiteindelijk hebben 8 studenten alle examenmodules gemaakt en hebben 2 studenten ook het afsluitende examen gedaan. De meeste deelnemers kwamen van buiten Wageningen en hun gemiddelde voorkennis van de stof was redelijk tot goed. Inmiddels zijn 14 studenten bezig met de master Food Safety.

Eindproducten

Het project heeft een MOOC met de titel ‘Nutrition and Health: Food Safety’ opgeleverd.  Alle filmpjes en animaties zijn beschikbaar binnen de MOOC op EdX en op het WUR-kanaal op YouTube. De MOOC als geheel of onderdelen daarvan kunnen ook door andere instellingen worden gebruikt.

Ervaringen en aanbevelingen 

Het project laat volgens projectleider Ulrike Wild onder meer zien dat je bij online onderwijs waarin je met video’s en animaties gaat werken, bijzonder concreet moet zijn. ‘Het onderwerp voedselveiligheid leent zich ervoor voorbeelden letterlijk van de keukentafel te halen.’ Dit project koos als opzet de bespreking van voedselmythes, en dat bleek hierbij erg goed te werken.

In de video’s die werden gemaakt, bespraken twee deskundigen onder leiding van een ‘kok’, in het echt een wetenschapper uit Wageningen, de voors en tegens van een specifiek voedselonderwerp. De studenten hebben deze insteek aan de hand van mythes zeer gewaardeerd en het stimuleerde hen om onderling in discussie te gaan.

‘In de cursus werden masterstudenten als moderatoren ingezet, dat werkte bijzonder goed.’ Diezelfde student-moderatoren hadden vooraf ook de hele cursus getest. Handig om eventuele fouten op te sporen en er achter te komen wat er in de cursus wordt besproken.

De animaties in het project toonden in het begin de nodige haperingen. ‘Dit pleit vooral voor een zeer hechte samenwerking tussen de animator en de inhoudsdeskundigen.’ Het is volgens Wild nog te vroeg om te zien wat het effect en de impact van de bijspijkercursus onder studenten is. Ook omdat deze vanwege werkzaamheden aan het studentinformatiesysteem niet geheel volgens plan verliep.

Verankering en toekomst  

Ook in de toekomst blijft Wageningen verschillende MOOC’s doelgericht inzetten als bijspijkercursussen voor instromende studenten. Daarnaast blijken ook steeds meer Wageningse docenten MOOC’s te ontdekken als interessante extra’s. Zo worden filmpjes uit de MOOC over voedselveiligheid onder meer gebruikt als bijspijkermateriaal bij vakken over Food Microbiology en als ondersteuning voor groepsopdrachten. ‘Mooi om te zien dat MOOC’s door steeds meer docenten en studenten op verschillende wijzen worden benut. Dat geeft nog meer energie om er mee door te gaan’, aldus Wild.

In 2017 wordt voor de aankomende masterstudenten geen aparte SPOC meer ingezet, maar worden zij doorverwezen naar de MOOC die op tijd beschikbaar zal zijn bij de aanmelding. ‘Zo krijgen toekomstige masterstudenten nog meer de gelegenheid krijgen om zich voor te bereiden en te discussiëren over de onderwerpen van de cursus.’

Meer informatie over dit project

Neem voor meer informatie over dit poejct contact op met Ulrike Wild, ulrike.wild@wur.nl.

Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Het open en online cursus voedselveiligheid is een van de 11 projecten waarin in 2016 is geëxperimenteerd met verschillende vormen van open en online onderwijs. Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en hoger studiesucces. Het ministerie van OCW heeft daarom t/m 2018 geld beschikbaar gesteld voor een jaarlijkse stimuleringsregeling.