Open en gepersonaliseerd statistiekonderwijs

Statistiek vormt voor veel studenten in sociale, (bio)medische en economische wetenschappen een struikelblok. Om de statistiekprestaties van de studenten te verbeteren, ontwikkelde de Universiteit Utrecht een aantal open toegankelijke, gepersonaliseerde statistiekmodules voor bachelor-studenten en vwo’ers.

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Instelling

Universiteit Utrecht

Doel en doelgroep

Statistiek speelt een belangrijke rol in bacheloropleidingen in sociale, (bio)medische en economische wetenschappen. Toch hebben veel studenten moeite met het vak, omdat ze op school onvoldoende wiskundige kennis hebben meegekregen. Het project Open en gepersonaliseerd statistiekonderwijs helpt studenten met uiteenlopende achtergronden om hun algemene statistische kennis te vergroten en eventuele achterstanden weg te werken. Het project richt zich ook op vwo-leerlingen in het laatste jaar van hun opleiding.

Resultaten

Het project bestaat uit acht modules, waarin onderwerpen aan de orde komen als beschrijvende statistiek, kansen en variabelen, uitspraken over data en steekproeven. De opgaven in het online leerarrangement zijn gebaseerd op echte praktijkvragen en reële, toegankelijke databronnen. Hierdoor sluit het lesmateriaal gemakkelijker aan bij de belevingswereld van de studenten. De verschillende modules zijn geïmplementeerd in de Digitale Wiskunde Omgeving (DWO). Dit is een leeromgeving waarin alle aspecten van statistiekonderwijs (theorie, instructie, verwerking, feedback en toetsing) geïntegreerd kunnen worden aangeboden. Het project is ondersteund met een publicatie in het vakblad van de Nederlandse Vereniging van wiskundeleraren, Euclides.

Ontwikkelde materialen

Tips

Ontwerp lesmateriaal rond opdrachten die studenten aanspreken, maar die ook de mogelijkheid bieden om dieper op de materie in te gaan.

Contactpersoon voor vragen

Wouter van Joolingen:  w.r.vanjoolingen@uu.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2015-2016 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.