Open en Online Cursus Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is een actueel onderwerp, waarover veel misverstanden bestaan. In het project ‘Open en Online Cursus Voedselveiligheid’ maakt Wageningen University studenten wegwijs in de reële en vermeende gevaren van ons voedsel.

 

Open leermaterialen

Instelling

Wageningen University & Research

Doel en doelgroep

Weinig onderwerpen leiden zo gemakkelijk tot mythevorming als voedselveiligheid. Om een aantal van de meest voorkomende misverstanden recht te zetten, ontwikkelde Wageningen University in 2016 de open en online cursus voedselveiligheid. De cursus maakt studenten vertrouwd met de basisbeginselen van voedselveiligheid. Studenten leren om een afgewogen oordeel te vormen over onderwerpen als het voorkomen van voedselvergiftiging of de effecten van voedselverwerking. De cursus is bedoeld voor een brede doelgroep studenten en overige belangstellenden. Daarnaast fungeert de cursus als ondersteuningsprogramma voor masterstudenten Food Safety.

Resultaten

  • Het project is uitgemond in een MOOC met de titel ‘Nutrition and Health: Food Safety’. Deze MOOC gaat niet alleen in op de verschillende aspecten van voedselveiligheid, maar maakt de deelnemers tevens bewust van de manier waarop voedselrisico’s in publiekscommunicatie worden uitvergroot.
  • Uit evaluaties blijkt dat studenten en externe deelnemers vooral te spreken zijn over de creatieve invulling van de video’s rondom het onderwerp voedselmythes. Wageningse docenten gebruiken de filmpjes uit de MOOC onder meer als bijspijkermateriaal bij vakken over Food Microbiology en als ondersteuning voor groepsopdrachten.

Alle filmpjes en animaties zijn beschikbaar binnen de MOOC op EdX en op het WUR-kanaal op YouTube.

Ontwikkelde materialen

De MOOC  ‘Nutrition and Health: Food Safety’.

Contactpersoon voor vragen

Ulrike Wild:  ulrike.wild@wur.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2015-2016 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.