Open leermaterialen in de praktijk

Docenten vertellen over hun ervaringen met het delen of hergebruiken van open leermaterialen. Docenten die geloven in het delen van kennis en gebruik maken van elkaars expertise. Die experimenteren om te kijken wat het oplevert en anderen willen inspireren. Docenten die het verschil maken met de inzet van open leermaterialen.

multi-locatie leren

Open leermaterialen in de praktijk: Kirsten Namesnik

Toen het bachelor programma sociale wetenschappen werd herzien, zorgde Kirsten Namesnik, docent methoden en statistiek aan de Universiteit Utrecht, samen met collega’s voor vernieuwde inhoud, maar zochten ze ook naar nieuwe onderwijsvormen.

Ze gebruikten bestaande materialen en zorgden voor een vernieuwingsslag van deze materialen. Ook ontwikkelden ze nieuwe oefentoetsen die ze allemaal open delen via Grasple.

"Baanbrekend zijn wanneer je lesgeeft aan 1500 studenten per cursus is lastig, je kan bijna niet om hoorcolleges heen, maar we hebben met formatief toetsen nu wel een maniergevonden om interactie toe te voegen. Studenten en docenten kunnen vrij beschikken over de oefentoetsen via het open platform en deze ook aanpassen aan de eigen behoefte. Ik heb veel tijd in die lessen gestopt, daar kunnen andere docenten zo ook weer profijt van hebben."