Open leermaterialen in de praktijk

Docenten vertellen over hun ervaringen met het delen of hergebruiken van open leermaterialen. Docenten die geloven in het delen van kennis en gebruik maken van elkaars expertise. Die experimenteren om te kijken wat het oplevert en anderen willen inspireren. Docenten die het verschil maken met de inzet van open leermaterialen.

multi-locatie leren

Open leermaterialen in de praktijk: Paul Gobée

Beeldmaterialen vormen een belangrijk onderdeel binnen de studie naar anatomie. Er is alleen weinig (beeld)materiaal zo te gebruiken. Paul Gobée, assistent-professor aan het LUMC en projectleider van het stimuleringsproject 'Open anatomie leermaterialen,' zet zich al jaren in om anatomie leermaterialen open beschikbaar te maken.

Beeldmaterialen vormen een belangrijk onderdeel binnen de studie naar anatomie. Er is alleen weinig (beeld)materiaal zo te gebruiken. Paul Gobée, assistent professor en projectleider van het stimuleringsproject 'Open anatomie leermaterialen,' zet zich al jaren in om anatomie leermaterialen open beschikbaar te maken.

"De anatomie is van ons allemaal, daarom vind ik dat het ook toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert als je het open deelt, dat zit voornamelijk in de feedback die je krijgt van collega's op je materialen en dat je voortbouwt op het werk van anderen. Wij ontwikkelen binnen het stimuleringsproject het platform Anatomytool. Hierop stellen wij verschillende soorten beeldmaterialen beschikbaar voor docenten en studenten, waarvan iedereen ook gelijk weet dat ze kloppen en up-to-date zijn."