Open leermaterialen in de praktijk

Docenten vertellen over hun ervaringen met het delen of hergebruiken van open leermaterialen. Docenten die geloven in het delen van kennis en gebruik maken van elkaars expertise. Die experimenteren om te kijken wat het oplevert en anderen willen inspireren. Docenten die het verschil maken met de inzet van open leermaterialen.

multi-locatie leren

Open leermaterialen in de praktijk: Stijn Bos

Stijn Bos, arts-docent in het Amsterdam AMC, streeft met het Project Tulip zijn droom na: open medisch onderwijs.

"Tijdens colleges in het eerste jaar Geneeskunde, was ik niet snel genoeg in aantekeningen maken om deze later thuis te leren. Al vroeg was ik afhankelijk van ict in onderwijs: de videocolleges. Later ontwikkelde ik zélf kennisclips over onderwerpen die de revue passeerden in het curriculum en voegde toetsvragen met feedback toe, omdat deze ontbraken. Zonder de combinatie ict en onderwijs had ik wellicht geen dokter kunnen worden. Ik bemerkte echter ook enorme barrières in toegankelijkheid en werkbaarheid van het leermateriaal. Waarom zit levensbelangrijke medische basiskennis achter slot en grendel? Hier vloeide de stichting Project Tulip uit voort en nu maak ik mijn droom waar om gratis en open medisch onderwijs aan te bieden aan iedereen.

Gesteund door het AMC zijn we met 's werelds eerste open leerboek Interne Geneeskunde begonnen. Hierbij letten we vooral op de kwaliteit en toegankelijkheid van het leermateriaal. Je kunt makkelijker samenwerken, voortbouwen op elkaars werk en makkelijker leren. Zo kunnen we de wereld een stukje vooruithelpen."