Open leermaterialen in de praktijk

Docenten, bibliotheekmedewerkers en andere professionals binnen het hoger onderwijs vertellen over hun ervaringen met het delen of hergebruiken van open leermaterialen. Mensen die geloven in het delen van kennis en gebruik maken van elkaars expertise. Die experimenteren om te kijken wat het oplevert en anderen willen inspireren.

multi-locatie leren

Open leermaterialen in de praktijk: Tanja Vos

Binnen het stimuleringsregelingsproject SERF ontwikkelt Tanja Vos van de Open Universiteit samen met collega’s van de Technische Universiteit Eindhoven een open toegankelijke opgavenbank voor Java onderwijs.

"Over de hele wereld wordt Java onderwijs gegeven. Met deze opgavenbank bieden we alle docenten toegang tot interessante opdrachten en de mogelijkheid om opdrachten zelf toe te voegen. Een kennisgraaf met Java begrippen biedt een structuur zodat docenten en studenten de opgaven makkelijk kunnen doorzoeken en vinden wat ze zoeken. De opgavenbank zal een enorme bijdrage leveren aan het verminderen van de werkdruk voor docenten. Ook de automatische feedbackmogelijkheid in het systeem richting studenten draagt daar aan bij."