Open leermaterialen in een multidisciplinaire opleiding - een brug tussen natuurkunde en biologie

Voor de opleiding Nanobiologie zijn nog onvoldoende specifieke leermaterialen beschikbaar. Een geïntegreerde collectie open onderwijsmaterialen moet er de komende jaren voor zorgen dat de literatuurkloof en taalbarrière tussen biologie en natuurkunde verdwijnen.

medische projecten

Instelling

Technische Universiteit Delft (TUD), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Doel en doelgroep

De bachelor- en masteropleiding Nanobiologie slaat een brug tussen toegepaste fysica en medische biologie. Hoewel het programma een groot succes is en er elk jaar meer studenten willen aansluiten dan er mee kunnen doen, is er een gebrek aan specifieke vakliteratuur. De leermaterialen die nu in het onderwijsprogramma worden gebruikt zijn geschreven vanuit een natuurkundig of medisch perspectief en sluiten inhoudelijk en taal technisch niet volledig op elkaar aan. Daarom werkt een community van twaalf docenten van de TUD en de EUR de komende jaren aan een collectie van open leermaterialen in de vorm van interactieve tekstboeken. De nieuwe open leermaterialen moeten ervoor zorgen dat er een gedeelde Nanobiologie-taal ontstaat, studenten gemakkelijker toegang hebben tot kwalitatieve onderwijsmaterialen en er een beter geïntegreerd curriculum ontstaat.

De collectie leermaterialen worden ingezet in het bachelor onderwijs van de opleiding Nanobiologie. Door de onderwijsmaterialen in een open format te delen, kunnen ze ook gemakkelijk worden ingezet en aangevuld door soortgelijke opleidingen.

Resultaten

De geïntegreerde set interactieve open tekstboeken worden onder een open licentie beschikbaar gesteld, waardoor docenten niet langer beperkt worden door auteursrechtelijke beperkingen van commerciële uitgevers. De open leermaterialen vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van het curriculum Nanobiologie en het opbouwen van een docenten-community rondom het uitwisselen, publiceren en adopteren van open leermaterialen.

Ontwikkelde materialen

Het project loopt tot juli 2022. Dan komen de leermaterialen beschikbaar.

Contactpersoon voor vragen

Dr. Timon Idema  t.idema@tudelft.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2020 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.