Open online Bètadidactiek

In het project Open online Bètadidactiek werken Nederlandse lerarenopleidingen aan gezamenlijke online modules vakdidactiek voor bètavakken. De Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht ontwikkelden de infrastructuur en het procesmodel.

Open leermaterialen

Instelling

Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht

Doel en doelgroep

Vakdidactiek is de spil van alle lerarenopleidingen. Om de vakken wis, natuur- en scheikunde verder te professionaliseren, lanceerden de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht het project Open Online Bètadidactiek. Het project bestaat uit vier open online modules, waarin aankomende leraren wis-, natuur- en scheikunde gericht aan hun vakdidactiek kunnen werken. De modules helpen docenten om didactische vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten bij de veranderende behoeftes van de maatschappij en stellen leraren-in-opleiding in staat om met authentiek leerlingmateriaal te oefenen.

Resultaten

Het onderwijsaanbod bestaat uit vier open online modules vakdidactiek die binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen van universiteiten en hogescholen kunnen worden gebruikt. Ze kunnen ook worden ingezet bij professionalisering en nascholing. Het programma is opgebouwd uit losse componenten, waardoor lerarenopleiders naar eigen inzicht onderdelen in hun eigen onderwijs kunnen inzetten. Elke module bevat onder meer videomateriaal (interviews, voordrachten, lesregistraties), literatuur, opdrachten voor studenten (uitgesplitst naar verschillende niveaus) en opdrachten voor leerlingen.

In het project is ook een procesmodel opgesteld voor het instellingsoverstijgend ontwikkelen van modules over vakdidactiek.

Ontwikkelde materialen

De modules zijn terug te vinden op: open en online betadidactiek.

Tips

Evalueer het onderwijsmateriaal na elke 10 tot 20 uur die een student in de cursus steekt, zodat het up-to-date blijft.  

Contactpersoon voor vragen

Theo van den Bogaart  theo.vandenbogaart@hu.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2015-2016 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.