Open online opleidingsmateriaal voor de lerarenopleiding wiskunde

Op dit moment heeft het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht een rijke collectie aan materialen voor leerlingen (lesmateriaal voor het vak wiskunde in het voortgezet onderwijs).

Open leermaterialen

Vakcommunity Samenwerkingsgroep Lerarenopleidingen Wiskunde tweedegraads

Theo van den Bogaart, onderzoeker en lerarenopleider wiskunde bij de Hogeschool Utrecht: 'In de vakcommunity van de Samenwerkingsgroep Lerarenopleidingen Wiskunde tweedegraads (SLW) zijn alle hogescholen met een lerarenopleiding wiskunde opgenomen.Onze doelstelling is het verbeteren van het onderwijs in de vakdidactiek aan lerarenopleidingen wiskunde'.

Lees de good practice

Dit project is erop gericht om dat materiaal te actualiseren en toegankelijk te maken als opleidingsmateriaal voor leraren-in-opleiding (ook voor andere schoolvakken dan wiskunde).

Instelling

Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool Windesheim, Universiteit van Amsterdam

Doel en doelgroep

Dit project wil leraren opleiden die in staat zijn effectief onderwijs te geven dat aansluit bij de veranderende behoeftes van de maatschappij en van de scholen. Het is daarom handig en leerzaam om ook te oefenen met materiaal dat leerlingen in de les onder ogen krijgen (ook wel leerlingmateriaal genoemd). Zo wordt er een brug geslagen tussen het leerlingmateriaal en de behoefte van lerarenopleidingen om competente leraren op te leiden. Met dit project willen de instellingen dat leerlingmateriaal toegankelijk maken voor alle Nederlandse lerarenopleidingen wiskunde, zowel 2e - als 1e graads. Ook willen ze het leerlingmateriaal met studieopdrachten uitbreiden.

Resultaten

Het project levert de volgende resultaten op:

  • Een verzameling open en online opleidingsmaterialen, die gebundeld is rond 16 thema’s. Ieder thema is gekoppeld aan meerdere leerlingmaterialen. Aan het einde van de projectperiode is rond ieder thema opleidingsmateriaal beschikbaar.
  • Een kwaliteitsstandaard voor dergelijke materialen. Deze standaard borgt ook na de looptijd van het project de kwaliteit van het materiaal. De standaard bevat criteria rond de vormgeving en bevraagt de relevantie, bruikbaarheid en effectiviteit van het materiaal.
  • Publicaties en structuren die bijdragen aan kennisdisseminatie en verduurzaming. Via een brochure, presentaties en publicaties, worden alle lerarenopleidingen wiskunde geïnformeerd over het beschikbare materiaal. Ook is er een handleiding die zich richt op lerarenopleiders van andere schoolvakken dan wiskunde.

Ontwikkelde materialen:

Aan het leerlingmateriaal worden specifieke studieopdrachten toegevoegd, waarna het als opleidingsmateriaal beschikbaar komt.

Contactpersoon voor vragen

Theo van den Bogaart, theo.vandenbogaart@hu.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2019 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.

Open leermaterialen in de praktijk: Theo van den Boogaart

Theo van den Bogaart is lerarenopleider wiskunde voor het tweede- en eerstegraadsgebied en projectleider van het afgeronde project Open online Bètadidactiek. Hij is geïnteresseerd in onderwijsinnovatie en wil vooral goede docenten opleiden.

Lees het verhaal van Theo