Open source-materialen en ondersteuning van open wetenschappelijk onderzoek

Dit project is erop gericht het lab-onderwijs (practica) in natuurwetenschappelijk georiënteerde opleidingen te verbeteren door open onderzoeksmethoden een grotere plaats te geven. Daartoe worden best practices op dit gebied verzameld, aangepast, geadopteerd, getest en geëvalueerd.

Onderzoeker die twee buisjes met gekleurde vloeistof omhoog houdt in lab

Instelling

Universiteit van Amsterdam (penvoerder), Leiden Universiteit, TU Eindhoven en Vrije Universiteit Amsterdam.

Doel en doelgroep

Dit project heeft als doel om het ontwerp van laboratoriumcursussen in het hoger onderwijs een stimulans te  geven. Dit wordt bereikt door best practices in het gebruik van open onderzoek in het onderwijs te delen. Daarbij wordt een educatief onderzoeksontwerp ontwikkeld waarin de belangrijkste kenmerken van de best practices worden geïdentificeerd en verklaard. Daarnaast komt er een draaiboek om docenten te ondersteunen die gebruik willen maken van open onderzoek in hun (lab)opleidingen.  

In het 1e jaar richt het project zich op interne kennisdeling en innovatie, met als primaire doelgroep studenten van 5 verschillende natuurwetenschappelijke bacheloropleidingen. De 5 opleidingen omvatten (toegepaste)natuurkunde, biomedische wetenschappen en twee interdisciplinaire wetenschapsopleidingen. In het 2e jaar ligt de focus op externe kennisdeling, met als doel andere docenten te inspireren en te ondersteunen in de toepassing van open onderzoeksmethoden.

Resultaten

De beoogde resultaten van dit project bestaan uit verschillende onderdelen:

  • Evidence-based open-source materialen voor het ondersteunen van open onderzoek door studenten in natuurwetenschappelijke practica;
  • Het volledige cursusmateriaal dat in dit kader wordt ontwikkeld, wordt beschikbaar gesteld. Dit materiaal laat zien hoe vergelijkbare methoden worden aangepast voor verschillende groepen studenten;
  • Een draaiboek voor docenten, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe keuzes voor verschillende aspecten van open onderzoek zich verhouden tot het bedienen van verschillende studentenpopulaties en het bereiken van specifieke leerresultaten.

Ontwikkelde materialen

De ontwikkelde materialen worden in en later stadium gedeeld..

Contactpersoon voor vragen

Forrest Bradbury, Amsterdam University College - f.r.bradbury@auc.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2022 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.