Benut de kansen van digitale leermaterialen

Het geïntegreerd, verrijkt en flexibel aanbieden van digitale leermaterialen aan studenten. Dat is de toekomst, want toegankelijke leermaterialen van hoge kwaliteit leiden tot beter gebruik ervan en dragen bij aan een verhoogd studiesucces. Maar hoe vorm je een visie en richt je de organisatie in? Welke techniek heb je nodig? Wat zijn de ervaringen?

Studenten in open ruimte met computers en handboek

Organisatie digitale leermaterialen

Hoe richt je je organisatie in om de docent te ondersteunen en stimuleren bij gebruik van open leermaterialen? De onderstaande infographic en stappenplannen bieden ondersteuning voor verschillende disciplines binnen het onderwijs. Ook werken we aan de realisatie van een landelijk ondersteuningsloket in samenwerking met het Versnellingsplan.

Infographic: Open leermaterialen toepassen in je instelling

Infographic Open leermaterialen organiseren cover

Onderwijsinstellingen benutten de kansen van delen en (her)gebruik van open leermaterialen, maar ieder op zijn eigen tempo. Want er komt veel kijken bij het inbedden van open leermaterialen in je onderwijsinstelling. Deze infographic geeft je inzicht in de 3 niveaus waarop je open leermaterialen kunt organiseren.

Download de infographic

Starten met leermaterialen

Open leermaterialen

Wil jij leermaterialen voor iedereen toegankelijk maken? Start met het doorlopen van deze stappenplannen die  ondersteuning bieden voor verschillende disciplines binnen het onderwijs.

  • Kennismaking
  • Beleid
  • Vakcommunity
  • Kwaliteitsmodel
  • Vakvocabulaire
  • Ontwikkeling workshop

Ga naar de stappenplannen

Landelijk ondersteuningsloket

SURF werkt in het project Innovatie en implementatie digitale (open) leermaterialen samen met de Versnellingszone Naar digitale leermaterialen en de Werkgroep Bibliotheken Open en Online onderwijs aan het organiseren van ondersteuning, zowel landelijk via het ondersteuningsloket als lokaal binnen de instellingen. Dit loket vormt een online kenniscentrum op het gebied van digitale leermaterialen en heeft onder andere een netwerkfunctie om samenwerkende docenten vanuit hun vakcommunity’s te faciliteren en te koppelen aan ondersteuners. Zo worden docenten beter bereikt en ligt hergebruik in het vizier.

Meer informatie over het project