Advanced Computing & Networking

We richten ons op het verkennen van geavanceerde computerparadigma's om wetenschappelijke ontdekkingen te versnellen, samen met de SURF-community. Op het snijvlak van infrastructuur, technologie en toepassingen streven we naar thought leadership, expertise en kennis.

Man die chip vasthoudt

Over Advanced Computing & Networking

Om wereldwijde uitdagingen op te lossen speelt informatie- en communicatietechnologie (ict) een centrale rol bij het versnellen van wetenschappelijke analyses en fundamenteel onderzoek. We kijken naar de mogelijkheden en kansen voor advanced computing & networking technologieën.

Waarom zijn radicaal nieuwe technologieën en benaderingen nodig?

Conventionele high performance computing (HPC)- en netwerktechnologieën worden volwassen en voldoen niet aan de behoeften van de toekomst. Door continu te experimenteren en nieuwe technologieën te verkennen, zijn we in staat om in de toekomst complexe en uitdagende wetenschappelijke vragen te beantwoorden. De wetenschappelijke gemeenschap moet een kloof overbruggen om de vruchten te plukken van de technologie. Het advanced computing & networkingprogramma is gericht op het onderzoeken van nieuwe technologieën, oplossingen en ideeën om de overgang en de invoering van nieuwe technologie gemakkelijker te maken.

Visie op de toekomst

In onderstaand schematisch overzicht een visuele weergave van onze visie op de toekomst van advanced computing & networking:
 

Visioning the future