Datamanagement & Processing

Eindeloze hoeveelheden data komen tegenwoordig beschikbaar. Maar hoe kun je ze veilig en vertrouwd verwerken, analyseren en (her)gebruiken? De projecten in dit Labs-thema onderzoeken deze aspecten.

Labs thema data technologies

Over Data processing & data management technologies

Samen met de SURF-leden verkrijgen we kennis in nieuwe technologieën en toepassingen voor vertrouwd en veilig (her)gebruik, verwerking en analyse van onderzoeksdata. We delen deze kennis en kijken naar de mogelijkheden voor nieuwe SURF-dienstverlening.

Data veilig en gecontroleerd verwerken

In het kader van nationale en Europese initiatieven op het gebied van open science zoeken veel onderzoeksinstellingen en -community’s naar manieren om hun data op een veilige en gecontroleerde wijze te verwerken, te analyseren en te delen. SURF wil hierbij helpen door projecten te initiëren waarin het gaat om  het verwerken analyseren van grote en complexe hoeveelheden onderzoeksdata, maar ook om het veilig delen en ontsluiten van deze data.

We brengen in deze projecten vragers en aanbieders van data bij elkaar. Denk hierbij aan het CBS en de Koninklijke Bibliotheek, de instellingen en community’s zoals o.a. Health-RI en ODISSEI. Ook zijn er (commerciële) derde partijen geïnteresseerd om deel te nemen aan de projecten.

Nieuwe technologieën onderzoeken en valideren

In deze projecten komen behoeften en nieuwe technologieën op het gebied van dataprocessing en datamanagement samen. We onderzoeken en valideren deze nieuwe technologieën, onder andere in proofs of concept en pilots. We werken gericht samen met onderzoeksgroepen van SURF-leden. Zo krijgen we inzicht in de impact en potentiele toegevoegde waarde van nieuwe technologieën.

Kennis delen en nieuwe diensten ontwikkelen

We doen in deze projecten nieuwe kennis op over de eisen aan toekomstige faciliteiten en ondersteuning. Deze kennis delen we met de leden. Ook creëren we potentieel nieuwe diensten en/of aanvullingen op bestaande diensten uit het SURF-serviceportfolio. We versterken op deze manier de innovatiekracht van zowel de SURF-leden als van de SURF-organisatie.

Naar de homepage van het thema Data technologies