Alie Kuiper, manager license desk bij SURF

Alie Kuiper is manager van de license desk Software & Cloud bij SURF. Ze houdt ervan om klantvragen te ontwarren: wat is precies de vraag over de licentie en wat is de beste oplossing die er beschikbaar is? “Ik probeer me zo goed mogelijk in te leven in de klant en zijn situatie.”

Specialisme licenties

“Licenties zijn complex. Onze klanten, de aangesloten onderwijsinstellingen, hebben ze nodig om software en clouddiensten te kunnen gebruiken. Ze zetten de software in om een onderwijsdoel te halen of een proces te beheren, en die moet passen binnen de bestaande ICT-infrastructuur. In een telefoongesprek of mailwisseling moet ik daarom de omvang en achtergrond van de vraag ontdekken.”

 Alie Kuiper SURF medewerker 1

Vragen ontrafelen

“Ik houd van het ontwarren van de klantvraag. En vooral van de variatie die dat met zich meebrengt in bijvoorbeeld meedenken, ontrafelen, vertalen, iets opzoeken, uitzoeken en vervolgens assisteren en adviseren. Een groot deel van de vragen gaat over hybride omgevingen, waarin zowel software op de locatie draait als clouddiensten worden gebruikt. Men is benieuwd naar de ontwikkelroadmap van aanbieders hiervan. Ook gaan veel vragen over licentiestructuren, compliancy, juridische bepalingen, bewerkersovereenkomsten en de daarmee samenhangende vraag: wat mag wel en wat mag niet?” 

Onderhouden klantrelaties

“De license desk Software & Cloud is onderdeel van het team Customer Management. Dat team is binnen SURF verantwoordelijk voor het onderhouden van de klantrelatie in al haar facetten. In ons geval hebben wij veel contact met instellingsmedewerkers die zich bezighouden met het aanschaffen en beheren van ICT- en clouddiensten. Ons team bestaat naast een license desk Software & Cloud uit een license desk Content, en uit customer managers, functioneel beheerders en marketingcommunicatieadviseurs.”

Alie Kuiper SURF medewerker 2

Persoonlijke relatie 

“Het spreekt me erg aan dat we veel langdurige relaties hebben. Het personeelsverloop bij de instellingen is namelijk laag. We kennen onze contactpersonen daardoor goed en hebben vaak een persoonlijke relatie met ze. Maar we krijgen ook nieuwe contactpersonen, zoals projectleiders. Zij kennen SURF niet altijd, wat weer zorgt voor positief kritische vragen en een nieuwe dynamiek. Ik vind dat leuk, want het houdt ons wakker en alert. Bij SURF moeten we dan ook altijd zorgen voor een actueel, relevant en passend portfolio: software, clouddiensten, hardware en content waarmee het onderwijs echt verder komt.”

Plezier en inhoud komen bij elkaar

“Zowel qua werkomgeving als inhoud heb ik het naar m’n zin bij SURF. In mijn functie van manager license desk komen mijn werkervaring, persoonlijke interesses en kennis bij elkaar. Voorheen zat ik in het team zelf, maar nu ik manager ben, geniet ik ervan om de professionalisering verder vorm te geven. Er komt veel op ons af, zoals nieuwe ontwikkelingen, programma’s en projecten. Het spreekt me erg aan om dit alles te vertalen naar effectief, efficiënt en soms anders werken. Als het bovendien goed gaat met collega’s en je kunt kiezen om de ene dag thuis te werken en de andere dag je eigen werkplek op kantoor uit te zoeken, dan ga ik telkens met enorm veel plezier aan de slag.”