Klachten

Heb je een klacht over een activiteit van SURF? Lees op deze pagina dan hoe je je klacht kenbaar kunt maken.

Klacht over de website

Heb je een klacht over deze website? Mail deze dan naar website@surf.nl.

Klacht bij aanbesteding

Doe je mee aan een aanbesteding van SURF en heb je een klacht hierover? Lees dan de SURF-regeling behandeling aanbestedingsklachten (pdf).

Klacht over dienstverlening SURFmarket

Heb je een klacht over de dienstverlening van SURFmarket? Lees dan hoe je een klacht indient bij SURFmarket.

Laatste wijziging op 19 mei 2016

Meer informatie