De samenwerking met onze leden

De samenwerking met onze leden wordt intensiever. Zo hebben we gezamenlijk de prioriteiten voor het SURF 2Jarenplan 2021-2022 opgesteld. In 2021 starten we samen met de leden met de voorbereidingen voor de Meerjarenagenda 2023-2026, die nog meer dan het 2Jarenpan het nieuwe SURF gaat weerspiegelen.

Het SURF 2Jarenplan 2021-2022 is, nadrukkelijk met de leden samen gemaakt. In het voorjaar van 2020 hebben alle afdelingen (sectoren) van SURF daarom hun eigen prioriteiten opgehaald en hierin keuzes gemaakt. Deze prioriteiten zijn vastgesteld en met ons gedeeld door de brancheverenigingen (MBO raad, Vereniging Hogescholen, VSNU, NFU en het collectief van de overige instellingen) en besproken met de CSC-voorzitters en de WTR.

De raad van bestuur heeft op basis van de door de leden gestelde prioriteiten voor 2JP 2021-2022 keuzes gemaakt voor de activiteiten van SURF. De prioriteiten van de leden gaven sturing aan de keuzes zijn gemaakt.

Meerjarenagenda 2023-2026

Nog meer dan het SURF 2Jarenplan 2021-2022 gaat de nieuwe Meerjarenagenda het nieuwe SURF belichamen. We starten daarom eerder dan gebruikelijk met de voorbereidingen voor een meerjarenagenda, namelijk in 2021.

Lees meer over de meerjarenagenda