Internationale samenwerking

Het is belangrijk dat Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen eenvoudig kunnen samenwerken met collega-instellingen wereldwijd.

hoog gebouw
We maken ons er sterk voor dat onderwijs- en onderzoeksinstellingen via SURF internationaal kunnen samenwerken op een kwalitatief hoogwaardige manier.

Om wereldwijd samenwerken mogelijk te maken, zijn we internationaal actief binnen relevante onderwijs- en onderzoeksnetwerken met de focus op:

  • Faciliteren
  • Monitoren
  • Creëren van kansen

Zo blijft Nederland vooroplopen op ict-gebied en dragen we bij aan de beleidsontwikkeling en de infrastructuur voor het Europese onderwijs en onderzoek.

Focus op faciliteren van samenwerking

We maken ons er sterk voor dat onderwijs- en onderzoeksinstellingen via SURF internationaal kunnen samenwerken op een kwalitatief hoogwaardige manier en met oog voor schaalvoordeel. Doel is om onderwijs en onderzoek te realiseren dat zich kan meten met de internationale top. Dit bereiken we door de behoeften van onze leden op internationaal terrein zo goed mogelijk te doorgronden en hen te ondersteunen.

Focus op monitoren van ontwikkelingen

We hebben een uitgebreid en relevant internationaal netwerk. Instellingen zijn via SURF op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en mogelijkheden op gebied van ict, onderwijs en onderzoek in het buitenland: wij monitoren, delen en fungeren als vraagbaak. Tegelijkertijd zorgen we dat de kwaliteit en zichtbaarheid van Nederlandse expertise en voorzieningen wordt vergroot om:

  • Uitwisseling van kennis en expertise te stimuleren.
  • Wederzijds gebruik van infrastructuur en services te bevorderen.

Focus op creëren van kansen

We staan bekend als thought leader en innovator op gebied van ict, onderwijs en onderzoek. In die rollen onderzoeken en beïnvloeden we de internationale ontwikkelingen op deze gebieden en behartigen we de nationale belangen van onze leden. Dit houdt in:

  • Internationaal een leidende rol innemen om de internationale ontwikkelingen rond technologie, infrastructuur en dienstverlening maximaal te beïnvloeden. Optimale aansluiting op de behoeften van het Nederlandse onderwijs en onderzoek.
  • Verkennen en creëren van kansen voor onze leden en Nederland in den brede op het terrein van beleidsvorming en financiering.
  • Partnerschappen aangaan die in het belang zijn voor het Nederlandse onderwijs en onderzoek en de Nederlandse kenniseconomie.

 

persoon achter laptop
We leveren een belangrijke bijdrage aan de optimalisatie van de technologische en organisatorische infrastructuur voor het Europese onderwijs en onderzoek.

ict-voorzieningen en infrastructuur optimaliseren

Om onze leden zo goed mogelijk te kunnen blijven ondersteunen, investeren we continu in het uitbreiden en onderhouden van een netwerk van collega-organisaties binnen het onderwijsveld. Op nationaal niveau en wereldwijd. Daarmee leveren wij een belangrijke bijdrage aan de optimalisatie van de technologische en organisatorische infrastructuur voor het Europese onderwijs en onderzoek. Om diezelfde reden werken we nauw samen met internationale organisaties die innovatie en ontwikkeling van nieuwe toepassingen op ict-gebied stimuleren. Zo werken we op internationaal niveau bijvoorbeeld samen binnen Knowledge Exchange (KE). Dit samenwerkingsverband richt zich op nieuwe ontwikkelingen en samenhangend beleid om de ict-voorzieningen en infrastructuur binnen het Europese onderwijs te verbeteren. Bekijk hier met welke internationale organisaties SURF een samenwerkingsverband heeft.

Onze zichtbaarheid verbeteren in het buitenland

Om Nederlandse innovatieve ontwikkelingen ook in het buitenland zichtbaar te maken, participeren we in diverse buitenlandse organisaties en conferenties. Daarnaast organiseren we studiereizen rond een aantal conferenties voor diverse doelgroepen in het hoger onderwijs. Een voorbeeld is de jaarlijkse studiereis naar de conferentie van EDUCAUSE (VS).